LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (24/09/2018 – 30/09/2018)

24/09: Thứ Hai trong tuần thứ 25 Thường Niên

            Thánh Đa-minh Trạch (Đoài), Linh mục, Tử đạo.

            Cn 3,27-34; Lc 8,16-18.

 

25/09: Thứ Ba trong tuần thứ 25 Thường Niên

            Cn 21,1-6.10-13; Lc 8,19-21.

 

26/09: Thứ Tư trong tuần thứ 25 Thường Niên

            Thánh Comas và Thánh Damianus, Tử đạo.

            Cn 30,5-9; Lc 9,1-6.

 

2709: Thứ Tư trong tuần thứ 25 Thường Niên

            Thánh Vincent de Paul, Linh mục, lễ nhớ.

            Gv 1,2-11; Lc 9,7-9.

 

 

28/08:  Thứ Sáu trong tuần thứ 25 Thường Niên

            Thánh Ven-xet-lao, tử đạo.

            Thánh Lô-ren-xô Ru-y và các bạn, tử đạo.

            Gv 3,1-11; Lc 9, 18-22.

 

29/08:  Thứ By trong tuần thứ 25 Thường Niên

            CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN,

            GAP-RI-EN VÀ RA-PHA-EN, lễ kính

            Đn 7,9-10.13-14 (hoặc Kh 12,7-12a);   Ga 1,47-51.

 

 

30/08: Chúa Nhật thứ 26 Thường Niên

Ds 11,25-29; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *