Lễ Văn Hoá Các Sắc Tộc Trong Tổng Giáo Phận Los Angeles

Lễ Văn Hoá Các Sắc Tộc Trong Tổng Giáo Phận Los Angeles

Chủ đề năm 2018: “Do not be afraid of Holiness – Đừng Sợ Sự Thánh Thiện”

Thứ Bảy ngày 15 tháng 9, 2018 tại Nhà thờ Chánh toà Our Lady of the Angels

Hằng năm, Tổng Giáo Phận Los Angeles tổ chức lễ Văn Hoá Các Sắc Tộc nhằm gìn giữ những tinh hoa văn hoá của các cộng đồng đang sinh hoạt trong Tổng Giáo Phận. Năm nay, với chủ đề “Do not be afraid of holiness” mỗi sắc tộc chọn một gương thánh tiêu biểu nhằm tôn vinh sự thánh thiện. Cộng đồng Công Giáo Việt Nam đã chọn 117 thánh Tử Đạo Việt Nam để rước vào thánh đường.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *