Học Hỏi Sống Đạo – Chúa Nhật Thứ XXIII Thường Niên Năm B

Hỏi: Hội Thánh là gì ?

Đáp: Hội Thánh là cộng đoàn Dân Chúa mà Đức Giêsu đã qui tụ và dẫn dắt dưới sự soi sáng và thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, để tiến về Quê Trời.

 

Hỏi: Giáo phận là gì ?

Đáp: Giáo Phận là một phần Dân Chúa được giao phó cho một Giám mục săn sóc, cùng với sự cộng tác của Linh mục đoàn, để nhờ Phúc Âm và Thánh Thể, cộng đoàn ấy lập thành Giáo Hội địa phương.

 

Hỏi: Giáo phận còn được gọi là gì ?

Đáp: Giáo phận còn được gọi là “Giáo Hội địa phương”.

 

Hỏi: Giáo xứ là gì ?

Đáp: Giáo xứ là một cộng đoàn tín hữu được thiết lập cách bền vững ở trong Giáo Hội địa phương, mà việc săn sóc mục vụ được ủy thác cho cha quản xứ làm chủ chăn riêng, dưới quyền của Giám mục Giáo phận (GL 515).

(Theo Giáo Phận Đà Lạt, simonhoadalat.com)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *