Học Hỏi Sống Đạo – Chúa Nhật Thứ 26 Thường Niên Năm B

Hỏi: Người đọc sách làm gì ?

Đáp: Người đọc sách có sứ mạng cao cả là công bố Lời Chúa : Bài đọc I, Thánh vịnh đáp ca, Bài đọc II.

 

Hỏi: Ca viên và ca đoàn giữ vai trò nào trong phụng vụ ?

Đáp: Ca viên và ca đoàn giữ vai trò quan trọng để việc cử hành phụng vụ được tốt đẹp. Bằng lời ca tiếng hát, họ tạo nên tâm tình sốt sắng và nâng đỡ cộng đoàn đang cầu nguyện.

 

Hỏi: Cộng đoàn tham dự phụng vụ là những ai ?

Đáp: Là các tín hữu hợp thành dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, hoàng tộc chuyên lo tế tự, để tạ ơn Thiên Chúa (QCTQ/SLR 95).

 

Hỏi: Vai trò của các nhạc công là gì?

Đáp: Họ đóng vai trò quan trọng, vì âm nhạc là nền để cộng đoàn phụng vụ tựa vào đó mà ca hát tôn vinh Chúa.

 

Hỏi: Người giữ phòng thánh là ai ?

Đáp: Là người sắp đặt cẩn thận các đồ dùng cần thiết trong việc cử hành phụng vụ (x. QCTQ/SLR 105), và cũng gìn giữ phòng thánh được an toàn, trật tự.

(Theo Giáo Phận Đà Lạt, simonhoadalat.com)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *