Học Hỏi Sống Đạo – Chúa Nhật Thứ 22 Thường Niên Năm B

Hỏi: Năm phụng vụ được cử hành như thế nào?

 Đáp: Năm Phụng vụ kéo dài từ chúa nhật I mùa Vọng tới hết tuần lễ Chúa Kitô Vua, được sắp xếp như sau:

– Mùa Vọng: gồm 4 Chúa nhật trước lễ Giáng sinh: chuẩn bị tâm hồn người tín hữu mừng mầu nhiệm Chúa xuống thế làm người.

– Mùa Giáng sinh: từ lễ Chúa Giáng sinh đến lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa: mừng kính chính mầu nhiệm nhập thể.

– Mùa Chay: từ thứ tư lễ tro đến lễ vọng Phục sinh: chuẩn bị tâm hồn tín hữu đón mừng mầu nhiệm Tử nạn Phục sinh của Chúa Giêsu.

 

Tuần lễ cuối cùng của mùa Chay là Tuần thánh, cử hành những biến cố cuối cùng cuộc đời trần gian của Chúa Giêsu.

– Mùa Phục sinh: từ lễ vọng Phục sinh đến lễ Hiện xuống: mừng việc Chúa Kitô toàn thắng tội lỗi và tử thần.

– Mùa thường niên: khoảng 34 tuần lễ, gồm 2 thời kỳ:

+ Từ sau mùa Giáng sinh đến đầu mùa chay

+ từ sau lễ Hiện xuống đến hết tuần lễ Chúa kitô vua.

Hội Thánh dùng thời gian này giúp tín hữu sống mầu nhiệm cứu độ cách đầy đủ hơn.

 

Ngoài ra, rải rác suốt năm Phụng vụ, Hội Thánh còn dành nhiều ngày lễ để:

– Tôn kính cách đặc biệt Đức Maria (biệt tôn), Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng ta.

– Tôn kính thánh Giuse, các Thánh Tử đạo, các thánh khác là những đấng đã tới đỉnh cao trọn lành đáng nêu gương cho ta và rất thần thế cầu bầu cho ta trước tòa Chúa.

(gpquinhon.org)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *