Thư mời tham dự buổi giảng thuyết – Linh Mục Tôma Nguyễn Đình Anh Nhuệ

Trân trọng kính mời cộng đoàn dân Chúa tham dự buổi giảng thuyết chủ đề, “Sứ Mạng Đức Kitô và Người Môn Đệ Trong Bốn Sách Tin Mừng”.

Thứ Hai, ngày 27 tháng 8, 2018.

Giảng Thuyết:  LM. Tôma Nguyễn Đình Anh Nhuệ

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *