Thư mời lễ Bổn Mạng – Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo – Tổng Giáo Phận Los Angeles

THƯ MỜI LỄ BỔN MẠNG

(Của Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo – Tổng Giáo Phận Los Angeles)

Trong niềm hân hoan mừng lễ kính Thánh nữ MONICA là quan thầy của Liên Hội Các Bà Mẹ Công Giáo – Tổng Giáo Phận Los Angeles, chúng con/chúng tôi trân trong kính mời: Cha Đại Diện và Cha phó Đại Diện Liên Lạc – quý Cha, quý Thầy quý Phó Tế, quý Sơ, quý vị Ban Thường Vụ Cộng Đồng và Cộng Đoàn, cùng các đoàn thể và quý ông, quý bà, bớt chút thì giờ đến tham dự buổi tĩnh tâm và hiệp dâng thánh lễ tạ ơn cùng với chị em LH.CBMCG.TGP.LA chúng con/chúng tôi với chương trình như sau:

      Thời gian:  Chúa Nhật ngày 26 Tháng 8 năm 2016 từ 9:00 sáng và kết thúc bằng Thánh lễ lúc 3:00 chiều.

      Địa điểm:  Cộng Đoàn Phục Sinh – Giáo Xứ San Gabriel Mission.
428 S. Mission Drive, San Gabriel, CA. 91776. Điện thoại: (626) 457-3035

      Với chủ đề:  Bà Mẹ Công Giáo – Người Linh Mục Trong Gia Đình

      Giảng thuyết:  Lm. Antôn Nguyễn Quốc Dũng, C.Ss.R

 

Sự hiện diện của qúy vị là niềm vui và vinh dự cũng như khích lệ tinh thần cho chị em LH.CBMCG.TGP.LA.

Trân trong kính mời

                                       Thay mặt LH.BMCG.TGP.LA                                              Hiệp thỉnh

                                               Maria Ngô Thị Tuất                            Linh mục Antôn Nguyễn Quốc Dũng, C.Ss.R

                                                  Liên Hội Trưởng                                                         Tuyên Úy

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *