Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ – Ngày 9 Tháng 9 Năm 2018

THƯ MỜI HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Los Angeles, ngày 20 tháng 8 năm 2018

Kính gửi: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA

Để triển khai chi tiết công việc tổ chức lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn mạng Cộng đồng,

và chuẩn bị các chương trình trong thời gian tới,

Ban Thường vụ Cộng đồng sẽ tổ chức buổi họp Hội Đồng Mục Vụ kỳ 18 vào thời gian và địa điểm như sau:

                                Thời gian: 10:00 sáng Chúa Nhật ngày 9 tháng 9 năm 2018

                                                               Địa điểm: Giáo xứ Our Lady of Loretto: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026

                                Liên lạc: Cô Tổng Thư ký Mai Như Thu Hương: 562-929-1795

Ban Thường vụ kính mong quý chức sắp xếp thời gian về tham dự kỳ họp này thật đông đủ, góp phần xây dựng một Cộng đồng hiệp nhất ngày một lớn mạnh, tốt đẹp.

Trân trọng kính mời

Tm. Ban Thường Vụ                      Hiệp Thỉnh
Bùi Thế Lữ                                  Lm. Đaminh Nguyễn Anh Tuấn
Phó Chủ Tịch Nội Vụ                     Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *