LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (13/08/2018 – 19/08/2018)

13/08: Thứ Hai trong tuần thứ Mười Chín Mùa Thường Niên

            Thánh Pontianus, Giáo hoàng, và thánh Hypolitus, Linh

            mục, Tử đạo.

            Ed 1,2-5.24-28c; Mt 17,22-27.

 

14/08: Thứ Ba trong tuần thứ Mười Chín Mùa Thường Niên

            1Sb 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

 

15/08:  Thứ Tư trong tuần thứ Mười Chín Mùa Thường Niên

            Lễ Đức Mẹ Lên trời, Lễ trọng, lễ buộc.

            Kh 11,19a;12,1-6a,10ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.

 

16/08:   Thứ Năm trong tuần thứ Mười Chín Mùa Thường Niên
Ed 12,1-12; Mt 18,21-19,1                                                                                                         

 

17/08:  Thứ Sáu trong tuần thứ Mười Chín Mùa Thường Niên

            Ed 16,1-15.60.63 hoặc Ed 16,59-63; Mt 19,3-12.

 

18/08:  Thứ By trong tuần thứ Mười Chín Mùa Thường Niên

           Ed 18,1-10.13b.30-32; Mt 19,13-15.

 

19/08: Chúa Nhật thứ Mười Lăm Mùa Thường Niên

Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *