CĐ Thánh Giuse Sinh Và Giờ Lễ :

Joseph
by

 

 

 

 

Cộng Đoàn Thánh Giuse – St. Christopher Church

Địa Chỉ: 629 S. Glendora Ave., West Covina, CA 91790  ĐT: 626-960-1805
Web:  www.sccwestcovina.net

Quản Nhiệm: Lm. Vincent Mai Lương Khoa   ĐT: 626-960-1805

Phó Tế Vĩnh Viễn:  Thầy Phanxicô Nguyễn Lộc  DT:  626-332-8505

Chủ Tịch:  Ông Trịnh Viết Nam  ĐT: 626-242-3079

Lễ Chúa Nhật: 4:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 3:30pm – 4:00pm Chúa Nhật

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *