CĐ Phục Sinh Và Giờ Lễ :

Joseph
by

 

 

 

 

Cộng Đoàn Phục Sinh – San Gabriel Mission Church

Địa Chỉ: 428 S. Mission Dr. San Gabriel, CA 91776  ĐT: 626-457-3035
Web:  parish.sangabrielmissionchurch.org

Mục Vụ: Phêrô Nguyễn Văn Long,  SVD – Lm Phaolô Nguyễn Hoài Chương, SBD  ĐT: 626-457-3035

Chủ Tịch: Ông Trần Minh Quân  ĐT: 626-285-5943

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy
3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *