CĐ Nữ Vương Thiên Thần Sinh Và Giờ Lễ :

Joseph
by

 

 

 

 

Cộng Đoàn  Nữ Vương Thiên Thần – Our Lady of Loretta Church

™Địa Chỉ: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026  ĐT: 213-483-3013
Web:  ourladyoflorettochurch.org

Chánh Xứ: Lm. Đa-minh Nguyễn Anh-Tuấn   ĐT: 213-483-3013

Chủ Tịch: Ông Trần Văn Lý   ĐT: 323-403-7579

Lễ Chúa Nhật:  3:00pm Chúa Nhật

Giải tội: 2:30pm – 3:00pm Chúa Nhật

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *