CĐ Đức Mẹ Lộ Đức Và Giờ Lễ:

Joseph
by

 

 

 

 

Cộng Đoàn Đức Mẹ Lộ Đức – St. Finbar Church

Địa Chỉ: 2010 W. Olive Ave., Burbank, CA 91506  ĐT: 818-846-6251
Web:  www.stfinbarburbank.org

Quản Nhiệm: Lm. Giuse Hoàng Tiến Đoàn, S.J   ĐT: 310-619-8706

Chủ Tịch: Ông Hoàng Văn Nhạ   ĐT: 818-239-9105

Lễ Chúa Nhật: 7:00pm Thứ Bảy

Giải tội: 6:30pm – 7:00pm Thứ Bảy

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *