Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Thầy Giảng (+1840)

Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, Thầy Giảng (+1840)

Kính ngày 10 tháng 7

                             

Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự sinh năm 1811 tại Ninh Bình. Từ nhỏ đã được vào nhà Chúa, dọn mình làm thầy giảng, theo giúp cha già Quế. Khi cha qua đời, ngài lại theo giúp Ðức Cha Cao, lúc đó còn là linh mục. Sau bốn năm giúp Ðức Cha Cao, ngài bị bắt sau Ðức Cha. Trong ngục, được gặp lại thầy cũ, ngài tỏ ra hết sức vui mừng, hứa sẽ trung thành với thầy tới chết. Khi Ðức Cha Cao và hai cha Khoa, Ðiểm cùng bị giam một nơi đã được phúc tử đạo, ngài tỏ ra buồn khổ mong cho tới lượt mình.

 

Ngày 08/7/1840, triều đình phê án tử. Hôm sau khi nhận được tin này, ngài vui mừng và hân hoan tạ ơn Chúa. Ngày 10/7/1840, ngài bị xử giảo tại Ðồng Hới. Ðức Thánh Cha Lêô XIII đã tôn phong ngài lên bậc Chân Phước ngày 27/5/1900. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *