Thánh Anê Lê Thị Thành (Bà Ðê), Giáo Dân (+1841)

Thánh Anê Lê Thị Thành (Bà Ðê), Giáo Dân (+1841)

                                Kính ngày 12 tháng 7

 

Thánh Anê Lê Thị Thành, người ta quen gọi là Bà Ðê, sinh khoảng năm 1781 tại Bái Ðền thuộc tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ nhỏ, bà đã theo mẹ về quê ngoại ở làng Phúc Nhạc trong tỉnh Ninh Bình. Tại đây, năm 17 tuổi, bà lập gia đình với ông Nguyễn Văn Nhất. Về sau được gọi là Bà Ðê theo tên con trai cả. Bà thật là tấm gương sáng chói về đạo hạnh cho các bà mẹ Công Giáo, rất quý mến và sốt sắng giúp đỡ các linh mục trong thời cấm đạo. Chính đó là

lý do bà bị bắt giải về Nam Ðịnh, vào tháng 3/1841, đời vua Thiệu Trị.

Trong ngục, mặc dù phải chịu đòn đau đớn nhiều lần, và tuy là phận nữ, bà vẫn một lòng trung kiên tuyên xưng đức tin Công Giáo. Vì chịu quá nhiều cực hình, thân thể đầy thương tích, lại không ăn uống được, bà kiệt sức và chết rũ tù ngày 12/7/1841.

Ðức Giáo Hoàng Piô X đã tôn phong bà lên bậc Chân Phước tử đạo vào ngày 02/5/1909. Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong Hiển Thánh ngày 19/6/1988.

 

(Theo nhóm truyền giáo Châu Kiên Long, Đà Lạt)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *