Đức Thánh Cha Phanxicô nói với giới trẻ: “Hãy nhìn vào cội nguồn của mình”

(17/07/2018)- Đức Thánh Cha Phanxicô đã dành thời gian nghỉ hè của mình để gửi một thông điệp video đến những người trẻ tuổi của Antilles.

Đức Thánh Cha Phanxicô: “Không ai trong chúng ta, cả bạn lẫn tôi, được sản xuất trong phòng thí nghiệm: chúng ta có một lịch sử, chúng ta có nguồn gốc. Và mọi thứ chúng ta làm, kết quả chúng ta đạt được, vẻ đẹp chúng ta tạo ra trong tương lai, tất cả đều xuất phát từ những nguồn gốc rễ. Hãy tham khảo ông bà và cha mẹ của bạn. Nói chuyện với họ. Và sau đó mang nó đến với bạn trong tương lai. Đó là sự biến đổi: khi có nguồn gốc, lúc đó bạn có sức mạnh để biến đổi gia đình.” Thông điệp video này là một phần của cuộc họp Hội đồng Giám mục Antilles. Cuộc gặp gỡ tập trung vào việc biến đổi gia đình ở vùng Caribê theo Chương 4 của Tông huấn “Amoris Laetitia” của Đức Thánh Cha Phanxicô, đề cập đến tình yêu trong gia đình.

(Theo Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *