Đức Thánh Cha Phanxicô: Người Công Giáo tốt phải loan báo Tin Mừng.

(15/07/2018)- (EWTN News/CNA) – ĐTC Phanxicô đã nói rằng qua phép Rửa tội, mỗi Kitô hữu được kêu gọi để loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, một sứ mạng không thể tách rời khỏi Giáo Hội Công Giáo. “Chính phép Rửa tội làm cho chúng ta thành những nhà truyền giáo. Một người đã được chịu phép rửa tội mà không cảm thấy có nhu cầu để loan báo Tin Mừng, công bố về Chúa Giê-su, thì không phải là một người Công Giáo tốt.”

Yếu tố quan trọng đầu tiên của tất cả các tông đồ truyền giáo đích thực đi từ “trung tâm không thay đổi là chính Chúa Giê-su”. Bởi vì rao giảng Tin Mừng không thể tách rời khỏi Đức Kitô hay khỏi Giáo Hội.

Công bố Tin Mừng “không phải là một sáng kiến của cá nhân, của các nhóm, hay thậm chí của tập hợp lớn những người tin, nhưng chính là sứ mạng của Giáo Hội không thể tách rời khỏi sự hiệp nhất với Thiên Chúa chúng ta. Không một Kitô hữu nào rao giảng Tin Mừng “một mình”, nhưng chỉ được sai đi từ Giáo Hội, một Giáo Hội đã nhận được sự ủy thác từ chính Thiên Chúa.”

Sứ điệp của Chúa Giê-su gởi cho các môn đệ qua câu chuyện trong Phúc Âm không chỉ dành riêng cho các linh mục, nhưng cho tất cả mọi người đã được rửa tội, những người “được kêu gọi để làm chứng cho Tin Mừng của Đức Kitô trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc đời.”… Nhớ rằng trung tâm của sứ mang phải quy hướng về Chúa Kitô. ĐTC đưa ra những gương mẫu của các Thánh ở Roma là “những công nhân khiêm nhường của Nước Trời”, như Thánh Philip Neri, Thánh Benedict Joseph Labre, Thánh Phanxicô thành Roma và Thánh Bl. Ludovica Albertoni. Các thánh đã không làm việc để thăng tiến cho chính mình hay cho những tư tưởng, những lợi ích của riêng mình, nhưng luôn hành động như những sứ giả được Chúa Giê-su sai đi…

(Trích lược theo Giuse Thẩm Nguyễn, Vietcatholic News)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *