ĐGH Phanxicô: Máu Châu Báu là nguồn cứu rỗi cho thế gian

(30/06/2018)- Trong cuộc tiếp đại gia đình Dòng Máu Châu Báu Chúa Giê-su, ĐGH Phanxicô đã đề nghị ba đặc tính có thể giúp họ làm nhân chứng cho Đức Kitô và công việc bác ái của họ: Can đảm nói sự thật; quan tâm đến tất cả, nhất là những người ở xa lạ; và khả năng thu hút và truyền đạt.

Máu Châu Báu: Nguồn mạch cứu rỗi thế gian

Những nhà sáng lập các tổ chức này cũng đã đắm say lòng sủng mộ này “bởi vì họ hiểu được trong ánh sáng của đức tin là Máu Châu Báu Đức Kitô là nguồn mạch ơn cứu rỗi cho trần gian. Thiên Chúa đã chọn “dấu chỉ của Máu bởi vì không có dấu chỉ nào khác có thể diễn tả nổi tình yêu quá mạnh mẽ siêu vời của một đời ban tặng cho những người khác.” Món quà Máu Thánh Chúa Kitô được tái sinh trong mỗi lần cử hành Bí Tích Thánh Thể khi “cùng với Thân Thể Mầu Nhiệm Đức Kitô và Máu Châu Báu Của Người đã thực sự hiện hữu qua lời truyền phép.”

Ba đề nghị:

Suy niệm về “Sự hy sinh của Đức Kitô dẫn chúng ta đến việc hoàn thành công việc của lòng thương xót, hiến dâng không chút do dự cuộc đời của chúng ta cho Thiên Chúa và cho anh chị em của chúng ta.” Với ý muốn như thế trong tâm trí, ĐGH đề nghị những thành viên của gia đình Máu Châu Báu Đức Kitô ba khía cạnh có thể giúp họ hoàn thành trong công việc và làm nhân chứng: Can đảm nói sự thật, quan tâm đến tất cả, nhất là những người xa lạ; và khả năng thu hút và truyền đạt.

Sức mạnh thực sự đến từ Tin Mừng.

ĐGH Phanxicô nói rằng trong khi ba gợi ý có thể là hữu ích trong sứ mạng của Gia Đình Máu Châu Báu Đức Kitô, chúng ta không bao giờ được quên rằng “sức mạnh thực sự của những nhân chứng Kitô hữu đến từ chính Tin Mừng.” Điều này có nghĩa là cậy dựa “trên tất cả vào ‘sự xung mãn của tình yêu’ được tỏ bày ra trong Máu Của Thiên Chúa” đã được chiếu soi qua lịch sử bởi các Thánh, đặc biệt là Thánh Gaspar del Bufalo, vị sáng lập ra dòng Truyền Giáo Máu Châu Báo Đức Kitô. Cuối cùng, ĐGH nhắc nhở những người hiện diện rằng chính trong Đức Kitô “mà chúng ta tìm ra nguyên lý chắn chắn về sự hiện hữu của chúng ta. Đức Kitô là nền tảng và hy vọng tối hậu của chúng ta.”

(Trích lược theo Giuse Thẩm Nguyễn, Vietcatholic News)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *