Thánh Maria Mađalêna – Kính ngày 12 tháng 7

Thánh Maria Mađalêna – Kính ngày 12 tháng 7

Phúc Âm thánh Marcô kể lại rằng: “Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra trước hết với Maria Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ dữ”. Lãnh nhận ơn tha thứ, ngài đã theo Chúa trên khắp các nẻo đường rao giảng Phúc Âm. Trong khi các môn đệ chạy trốn, ngài đã đứng bên Thánh Giá cùng với Mẹ Maria và môn đệ Gioan. Khi mai táng Chúa, ngài và bà Maria vợ ông Clêôphas đã ngồi trước mộ thánh. Một tình yêu bền vững luôn luôn nối kết ngài với Chúa. Vì thế, sau khi sống lại, Chúa đã hiện ra với ngài trước hết và trao cho ngài sứ mạng loan truyền niềm vui Phục Sinh. Nhờ lời nguyện cầu và gương sáng của ngài, chúng ta cũng hãy rao giảng Chúa Kitô sống lại, để sẽ được chiêm ngắm Chúa trong vinh quang bất diệt.

 

(Theo nhóm truyền giáo Châu Kiên Long, Đà Lạt)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *