Các linh mục Úc “chẳng thà đi tù” chứ không tiết lộ lời xưng tội

(20/06/2018)- Nam Úc đã thông qua luật mở rộng bắt buộc các linh mục phải thông báo về hành động ái nhi, ngay cả khi họ yêu cầu họ khai báo lời của người xưng tội. Sau khi có một đề nghị từ Ủy ban Hoàng gia, các tiểu bang khác đang cân nhắc việc thi hành luật này. Tuy nhiên, nhiều linh mục đang từ chối ý tưởng này, nói rằng họ sẽ không làm bất cứ điều gì vi phạm niềm tin của họ. Cha Michael Whelan, một linh mục tại St. Patrick’s Church Hill ở Sydney, nói: “Tiểu bang yêu cầu chúng tôi là những linh mục Công giáo phạm những gì mà chúng tôi coi là tội nghiêm trọng nhất, và tôi sẽ không làm điều đó. “Khi nhà nước cố can thiệp vào tự do tôn giáo của chúng tôi, làm suy yếu bản chất của những gì mà nó mang ý nghĩa là một người công giáo, chúng tôi sẽ chống lại,” Cha Fr. Whelan nói.

(Trích lược theo Tú Nạc, NMS, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *