Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA 20/5/2018

THƯ MỜI HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Los Angeles, ngày 1 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA

Nhằm chuẩn bị cho Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bổn Mạng Cộng Đồng – sẽ được tổ chức vào Chúa Nhật ngày 18 tháng 11 năm nay, và triển khai tiến trình cuộc bầu cử tìm tân Chủ Tịch và Ban Thường Vụ nhiệm kỳ 2018-2021 cho Cộng đồng, Ban Thường Vụ sẽ tổ chức buổi họp Hội Đồng Mục Vụ Kỳ II năm 2018 vào thời gian và địa điểm như sau:

Thời gian: 10:00 sáng Chúa Nhật ngày 20 tháng 5 năm 2018

Địa điểm: Giáo xứ Our Lady of Loretto: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026

Liên lạc: Cô Tổng Thư Ký Mai Như Thu Hương: 562-929-1795

Vì tầm quan trọng của các sự kiện trên, Ban Thường Vụ kính mong quý chức sắp xếp thời gian về tham dự kỳ họp đặc biệt này thật đông đủ, để đóng góp tiếng nói giá trị của Cộng đoàn/Đoàn thể mình trong việc xây dựng một Cộng Đồng hiệp nhất ngày một lớn mạnh, tốt đẹp.

Trân trọng kính mời

 

Tm. Ban Thường Vụ               Hiệp thỉnh

Bùi Thế Lữ                             Lm. Đa-minh Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ Tịch Nội Vụ             Đại Diện Liên Lạc

 

Tm. Ban Thường Vụ                      Hiệp thỉnh

Bùi Thế Lữ                                  Lm. Đa-minh Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ Tịch Nội Vụ                     Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *