Tân Đại diện Toà thánh không thường trú tại Việt Nam

(21/05/2018)- VATICAN – Hôm nay thứ Hai 21-05-2018, vào lúc 12g Vatican, tức 17g Việt Nam cùng ngày, Toà thánh Vatican công bố: Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Tổng Giám mục hiệu tòa Africa, hiện đang là Sứ thần Toà thánh tại Zimbabwe, làm Sứ thần Toà thánh tại Singapore kiêm Đại diện Toà thánh không thường trú tại Việt Nam…

Trong chức vụ Đại diện Toà thánh tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Zalewski tiếp nối công việc của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli – người được Đức Bênêđictô bổ nhiệm làm Đại diện Toà thánh tại Việt Nam từ ngày 13-01-2011; và đã mãn nhiệm ngày 13-09-2017 để nhận sứ vụ mới: Sứ thần Toà thánh tại Israel và Cyprus kiêm Khâm sứ Toà thánh tại Jerusalem và Palestine. n

(Trích lược từ hdgmvietnam.com)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *