Phân Ưu – Ông Cố Phê-rô Nguyễn Hậu

 

Ban Thường Vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles nhận được tin

Ông Cố Phêrô Nguyễn Hậu

 

là thân phụ Linh mục Augustinô Nguyễn Nhật Huy, Quản nhiệm Cộng đoàn Thánh Giuse – West Covina, Cựu Đại Diện Liên Lạc, được Chúa gọi về vào Thứ Hai tuần Bát Nhật Phục Sinh ngày 2 tháng 4 năm 2018, tại Quận Cam. Hưởng thọ 89 tuổi.

Thay mặt Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Linh Mục và toàn thể Cộng đồng Dân Chúa, chúng con kính gửi đến Cha Cựu Đại Diện Liên Lạc cùng toàn thể tang quyến: linh tông, huyết tộc lời thành kính phân ưu sâu sắc nhất.

Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh, giàu lòng thương xót, là niềm tin và nguồn hy vọng dẫn dắt linh hồn Ông Cố Phêrô vào thành thánh Giêru-Sa Lem mới là nước trời vĩnh cửu. Cũng xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và thánh cả Giuse ban xuống trên Cha Cựu Đại Diện Liên Lạc và toàn thể tang quyến niềm an ủi trong lúc ly biệt đau buồn này.

Thành Kính Phân Ưu!

Thay mặt Hội Đồng Mục Vụ                Thay mặt Hội Đồng Linh Mục

J.B. Bùi Thế Lữ                                     Linh mục Đa-minh Nguyễn Anh-Tuấn

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *