LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (30/04/2018 – 06/05/2018)

30/04: Thứ Hai Tuần thứ V Phục Sinh

            Thánh Pi-ô V, Giáo hoàng.

            Thánh Giu-se Tuân, Linh mục (U1861), Tử đạo.

            Cv 14,5-18; Ga 14,21- 26.

01/05: Thứ Ba Tuần thứ V Phục Sinh

            Lễ thánh Giu-se thợ

St 1,26-2,3 (hoặc Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58.

Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

 

02/05:  Thứ Tư Tuần thứ V Phục Sinh

            Thánh A-tha-na-si-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh, lễ nhớ.
Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu, Trùm họ (U1854), Tử đạo.

Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

 

03/05:   Thứ Năm Tuần thứ IV Phục Sinh

1Cr 15,1-8; Ga 6-14.

 

04/05Thứ Sáu Tuần thứ V Phục Sinh

Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

 

05/05Thứ Bảy Tuần thứ V Phục Sinh

Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

06/05: CHÚA NHẬT thứ VI Phục Sinh.

Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1Ga 4, 7-10; Ga 15,9-17

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *