LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (23/04/2018 – 29/04/2018)

LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (23/04 – 29/04)

 

23/04: Thứ Hai Tuần thứ IV Phục Sinh

            Thánh Grê-ô-gi-ô, tử đạo.

            Thánh A-đan-bét-tô, giám mục, tử đạo.

            Cv 11,1-18; Ga 10,1-10

 

24/04: Thứ Ba Tuần thứ IV Phục Sinh

Thánh Fi-đê-lê Si-ma-rin-gen, linh mục, tử đạo.

Cv 11,19-26; Ga 10,22-30

 

25/04:  Thứ Tư Tuần thứ IV Phục Sinh

1Pr 5,5b-14; Mc 16,15- 20

 

26/04:   Thứ Năm Tuần thứ IV Phục Sinh

Cv 13,13-25; Ga 13,16-20

 

27/04Thứ Sáu Tuần thứ IV Phục Sinh

Cv 13,26-33; Ga 14,1-6

 

28/04Thứ Bảy Tuần thứ IV Phục Sinh

Thánh Phê-rô Chanel, Linh mục, Tử đạo.

            Thánh Luis Grignion de Montfort, Linh mục

            Cv 13,44-52; Ga 14,7-14

 

29/04: CHÚA NHẬT thứ V Phục Sinh.

Cv 9,26-31; 1Ga 3, 18-24; Ga 15,1-8.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *