LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (16/04/2018 – 22/04/2018)

16/04: Thứ Hai Tuần thứ III Phục Sinh

            Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

17/04:   Thứ Ba Tuần thứ III Phục Sinh

Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35.

18/04:   Thứ Tư Tuần thứ III Phục Sinh

Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

19/04:   Thứ Năm Tuần thứ III Phục Sinh

Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

20/04Thứ Sáu Tuần thứ III Phục Sinh

Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

21/04Thứ Bảy Tuần thứ III Phục Sinh

Thánh An-sen-mô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.

            Cv 9,31-42; Ga 6,60-69.

22/04: CHÚA NHẬT thứ IV Phục Sinh.

Cv 4,8-12; 1Ga 3,1-2; Ga 10,11-18.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *