PHÂN ƯU – Cha Cố Giuse Phạm Kim Hùng và Ông Giuse Lê Văn Chương

PHÂN ƯU

 

Ban Thường Vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles nhận được tin

Cha Cố Giuse Phạm Kim Hùng

và Ông Giuse Lê Văn Chương

vừa được Chúa gọi về trong những ngày qua

Linh mục Giuse Phạm Kim Hùng là cậu của Linh mục Giuse Phạm Thế Đoàn, Tuyên Uý Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể. Cha Cố Giuse tạ thế tại San Jose ngày 30 tháng 3, hưởng thọ 76 tuổi, với 48 năm linh mục. Thánh lễ An Táng sẽ được cử hành ngày 23 tháng 4, 2018 tại San Jose.

Ông Giuse Lê Văn Chương là cựu Tổng Thứ Ký Cộng Đồng từ năm 2003 – 2006, tạ thế tại Northridge ngày 8 tháng 4, hưởng thọ 66 tuổi. Thánh lễ An Táng đã được cử hành ngày 14 tháng 4, 2018 tại Thánh đường Our Lady of Peace, North Hills.

Thay mặt Hội Đồng Mục Vụ, Hội Đồng Linh Mục và toàn thể Cộng đồng Dân Chúa, chúng con kính gửi đến Cha Tuyên Uý Phạm Thế Đoàn, bà quả phụ Lê Văn Chương cùng toàn thể tang quyến lời phân ưu chân thành nhất.

Nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh ban thưởng ân phúc nước trời cho hai linh hồn Giuse sau hành trình dài đức tin đã tận tuỵ, quảng đại phục vụ Chúa và giáo hội qua thừa tác vụ của mình. Cũng xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Mẹ Maria và thánh cả Giuse ban xuống trên Cha Tuyên Uý, bà qủa phụ và toàn thể tang quyến niềm an ủi trong lúc đau buồn này.

Thành Kính Phân Ưu!

Thay mặt Hội Đồng Mục Vụ                Thay mặt Hội Đồng Linh Mục

J.B. Bùi Thế Lữ                                     Linh mục Đa-minh Nguyễn Anh-Tuấn

PCT. Nội Vụ                                          Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *