Ngày Tĩnh Huấn “TTV Công Bố Lời Chúa” và “TTV Thánh Thể”

Nữ Thánh Teresa thành Avila chia sẻ cảm nghiệm của thánh nữ về vai trò của người giáo dân trong việc liên kết với Thân Mình Màu Nhiệm Đức Kito bằng lời như thế này: “Chúa Kitô không có thân thể hiện hữu bây giờ nhưng là thân thể của quý bạn. Ngài không có bàn tay, cũng như không bàn chân hiện hữu trên trần gian này nhưng là chân là tay của quý bạn. Ngài nhìn thấu mọi sự qua đôi mắt của quý bạn, và bằng những cánh tay của quý bạn ngài đã phục vụ thật ân cần.”

 

Qua tâm tình đó chúng tôi chân thành kính mời quý anh chị em hãy cho chúa mượn trái tim và khối óc của anh chị em qua việc phục vụ các Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại các giáo xứ. Việc cộng tác này được thể hiện qua việc tham dự 2 Ngày Tĩnh Huấn “Thừa Tác Vụ Công Bố Lời Chúa” và “Thừa Tác Vụ Trao Mình Máu Thánh Chúa”

Hai ngày tĩnh huấn này được tổ chức tại:  Trung Tâm Tĩnh Tâm Thuộc Tu Hội Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn: 420 Date St. Montebello, CA 90640

 

Thời Gian: Thứ Bảy 19 tháng 5, 2018: TTV Công Bố Lời Chúa.

Thứ Bảy 09 tháng 6, 2018: Thừa Tác Vụ Thánh Thể

 

Yểm trợ: $30.00 (gồm café sáng và ăn trưa)

Hướng Dẫn: Linh Mục Daminh Nguyễn Ngọc Hoàn, cm

Liên Lạc: Office: Cell: (714) 315-3596; Email: hnguyen@depaulcenter.org

Để thuận tiện cho việc tổ chức, Xin quý Anh Chị Em ghi danh càng sớm càng tốt.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *