Lịch Trình Đại Hội Giáo Lý (RE Congress) 2018 – Tổng Giáo Phận Los Angeles

Lịch Trình Đại Hội Giáo Lý (RE Congress)

Tổng Giáo Phận Los Angeles

 

  • Thứ Năm (15/3): 8:00am – 3:45pm: Ngày giới trẻ
  • Thứ Sáu (16/3): 7:00am – 9:00pm: Người lớn
  • Thứ Bảy (17/3): 7:30am – 12:00am: Người lớn

5:15pm: Thánh lễ Việt Nam tại Marriott Grand

  • Chúa Nhật (18/3): 8:00am – 3:30pm: Người lớn

Xin xem chi tiết ở: www.recongress.org/2018

 

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam sẽ có bàn trưng bày Đức Mẹ La Vang, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, và sinh hoạt của các Cộng đoàn, đoàn thể ở tầng hai tại khu triển lãm đa văn hóa của các sắc tộc trong Tổng Giáo Phận Los Angeles

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *