Lịch Tĩnh Tâm Mùa Chay và Giải Tội Năm 2018

Lịch Tĩnh Tâm Mùa Chay và Giải Tội Năm 2018 Tại Các Cộng Đoàn Việt Nam

(Xếp theo thứ tự thời gian ngày tĩnh tâm, thông tin các Cộng đoàn khác sẽ tiếp tục được cập nhật)

Cộng Đoàn Ngày Giờ Tĩnh Tâm Giảng Thuyết Ngày Giờ Giải Tội
THÁNH PHÊRÔ

Santa Fe Springs

Ngày 2 tháng 3

Lúc 7:00 pm

 

Ngày 14 tháng 3

Từ 7:00pm

THÁNH TÂM

North Hills

Ngày 6 tháng 3

Từ 7:00 pm

Lm. Bartolomeô

Phạm Đức Thịnh

Ngày 8 tháng 3

Từ 7:00 pm

NỮ VƯƠNG THIÊN THẦN

Los Angeles

Ngày 7 tháng 3

Từ 7:00 pm

 

 

MARIA NỮ VƯƠNG

Gardena

Ngày 8 tháng 3

Từ 6:30pm – 9:00pm

Ngày 8 tháng 3

Từ 6:30pm – 9:00pm

ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC

Burbank

Ngày 9 tháng 3

Từ 7:30 pm

Lm. Đa-minh

Nguyễn Văn Thụ

Ngày 14 tháng 3

Từ 7:00 pm

AN PHONG

Altadena

Ngày 11 tháng 3

Từ 9:30am – 2:30pm

Lm. Phaolô

Nguyễn Văn Thạch

Ngày 11 tháng 3

Từ 1:30pm – 2:30pm

Thánh lễ lúc 2:30pm

THÁNH PHÊRÔ

Torrance

Ngày 13 tháng 3

Từ 7:00 pm

Ngày 14 tháng 3

Từ 7:00 pm

THÁNH GIUSE

West Covina

Ngày 17 tháng 3

Từ 5:00pm – 10:00pm

 

Ngày 18 tháng 3

Từ 8:00am – 2:00pm

* Tại hội trường cả 2 ngày

 

Lm. Augustino

Nguyễn Nhật Huy

 

 

PHỤC SINH

San Gabriel

Ngày 19 và 20 tháng 3

Từ 7:30 pm – 9:30 pm

(tại Nhà Thờ Cổ)

Lm. Phanxicô

Uông Quang Lượng, C.Ss.R.

Ngày 21 tháng 3

Từ 7:30 pm

(Tại Nhà Thờ Lớn)

LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT Tuần Cửu Nhật,mỗi tối, từ ngày 30/3 – 7/4

Từ 7:00pm – 8:00pm

 

Ngày 23 tháng 3

Từ 7:00pm

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *