Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ thất vọng với Quốc Hội Hoa Kỳ

(23/03/2018)- Hôm 22 tháng Ba, năm 2018 Đức Hồng Y Timothy M. Dolan của Tổng Giáo Phận New York, Chủ Tịch Ủy Ban Bảo Vệ Sự Sống của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ và Đức Tổng Giám Mục Joseph E. Kurtz của Giáo Phận Louisville, Chủ tịch Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã tỏ ra vô cùng thất vọng trước nguồn tin vừa được đưa ra rằng một dự luật rất khiêm tốn nhưng rất quan trọng là Luật Bảo Vệ Lương Tâm đã không được Quốc Hội đưa vào dự luật đề nghị ngân sách điều hành luật năm 2018.

Sau đây là toàn văn bản tuyên bố:

“Sự thất bại của Quốc Hội trong việc đưa Đạo Luật Bảo Vệ Lương Tâm vào dự luật đề nghị ngân sách điều hành luật năm 2018 là một sự thất vọng sâu sắc. Luật Bảo Vệ Lương Tâm (CPA –the Conscience Protection Act) là một dự luật rất khiêm tốn đề nghị hầu như là không có sự thay đổi nào đối với những luật bảo vệ lương tâm hiện hành về phá thai, những đạo luật này được đa số quần chúng và lưỡng đảng ủng hộ. Luật Bảo Vệ Lương Tâm chỉ đơn thuần đề nghị cho nạn nhân của những người bị phân biệt đối xử khả năng bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước tòa, để bảo đảm rằng không ai bị bắt buộc phải tham gia vào việc phá thai. Những người trong và ngoài Quốc Hội cố gắng đánh bại dự luật này đã tự đăt mình vào loại cực đoan, cứ nhất định cho rằng tất cả mọi người dân Hoa Kỳ đều phải bắt buộc tham gia vào hành vi bạo động của việc phá thai. Chúng tôi kêu gọi Quốc Hội đừng bỏ cuộc cho đến khi dự luật quan trọng này trở thành luật.”

(Theo Giuse Thẩm Nguyễn, Vietcatholic.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *