LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (12/02/2018 – 18/02/2018)

12/02: Thứ Hai Tuần VI Thường Niên.

                  Gc 1,1-11; Mc 8,11-13.

 

13/02:   Thứ Ba Tuần VI Thường Niên.

Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc, Linh mục (U1859), Tử đạo.

                Gc 1,12-18; Mc 8,14-21.

 

14/02:   Thứ Tư Lễ Tro

Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.

 

15/02:   Thứ Năm Tuần VI Thường Niên.

Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

 

16/02:  Thứ Sáu Tuần VI Thường Niên.

                  TẾT NGUYÊN ĐÁN – MẬU TUẤT

                  Ngày Mồng Một Tết.

                  Cầu bình an cho năm mới.

                  Is 58,1-9a; Mt 14-15.

 

17/02:  Thứ Bảy Tuần VI Thường Niên.

Ngày Mồng Hai Tết.

                  Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ.

                  Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6

                  Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

 

18/02: CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

St 9,8-15; 1Pr 3,18-22; Mc 1,12-15.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *