ĐGH Phanxicô: không có sự khiêm tốn thực sự nào mà không bị làm nhục

(30/01/201)- ĐTC Phanxicô, trong bài giảng hàng ngày của mình, đã nói về sự sỉ nhục của Vua David. Ngài đã định nghĩa sự khiêm tốn bao gồm những gì và người ta làm thế nào nên chuẩn bị đạt được đức hạnh này.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Đôi khi chúng ta nghĩ rằng khiêm tốn là đi đứng khoan thai, có lẽ là đầu cúi nhìn xuống sàn nhà … mà ngay cả những con lợn đi đầu chúng cũng cúi xuống: đây không phải là khiêm tốn. Đó là giả dối, sự khiêm tốn như đồ may sẵn, thứ khiêm tốn không biết bảo tồn danh dự cũng không biết bảo vệ tâm hồn. Thật may cho chúng ta khi nhận thức rằng: không có sự khiêm tốn thực sự mà lại không có sự sỉ nhục, và nếu bạn không thể chịu đựng được, mang sự sỉ nhục trên vai mình quả thật bạn chưa thực sự khiêm tốn: bạn giả vờ như bạn khiêm tốn, nhưng bạn không phải là vậy.”

Đức Thánh Cha giải thích rằng những người khiêm nhường không biện minh cho bản thân hoặc cố gắng làm ra vẻ ta tốt hơn, nhưng có thể chấp nhận những công kích. n

(Theo Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn, thanhlinh.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *