Trước thềm Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon vào năm 2019

(19/01/201)- Trước Thượng Hội Đồng Giám Mục về Amazon năm 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với khoảng 4.000 người bản địa sinh sống ở Amazon nước Peru rằng Ngài đồng hành với họ trước mọi thách đố và Ngài cũng tái khẳng định với “hết tâm lòng bảo vệ sự sống, bảo vệ trái đất và bảo vệ nền văn hoá”…

Đức Thánh Cha cảm thông với các sắc dân sinh sống trong vùng Amazon trước thảm trạng có thể chưa bao giờ họ phải đối diện trước các mối đe doạ như hiện nay. Đức Thánh Cha đã kêu gọi một cuộc đối thoại giữa các nền văn hoá, trong đó chính quyền sẽ làm việc với các sắc dân bản địa để thừa nhận và khôi phục lại nền văn hoá, ngôn ngữ, truyền thống, quyền lợi và các lãnh vực tâm linh cho họ qua các cuộc “đối thoại”, đặc biệt trước những dự án lớn ảnh hưởng đến đất đai sinh sống của họ.

“Nhìn nhận và đối thoại là cách tốt nhất để thắt chặt các mối liên hệ mà lịch sử đã bị sứt mẻ vì những sự loại trừ và phân biệt đối xử.”

Bảo vệ sự sống

ĐTC nói “Việc bảo vệ trái đất không có mục đích nào khác ngoài việc bảo vệ sự sống.” Đức Thánh Cha thừa nhận những đau khổ họ phải chịu qua sự sa thải các chất thán khí làm đe dọa cuộc sống và làm ô nhiễm đến môi trường tự nhiên… “Chúng ta đừng thoái thác,” Đức Thánh Cha mời gọi. “Vấn nạn này phước tạp hơn chúng ta tưởng. Đây là vấn nạn liên quan đến tất cả mọi người!”

Đừng lẩn tránh

“Văn hoá của các dân tộc là dấu hiệu của sự sống. Amazon không chỉ là một khu bảo tồn đa dạng sinh học mà còn là một khu bảo tồn văn hoá cần phải được bảo tồn khi chúng ta đối diện với những hình thức thực dân mới. Gia đình phải là và luôn luôn là một tổ chức xã hội, hãy đóng góp công sức vào việc gìn giữ nền văn hoá của chúng ta. Trong thời điểm khủng hoảng trong quá khứ, khi đối diện với nhiều hình thức của chủ nghĩa đế quốc, việc bảo vệ các gia đình của các dân tộc bản địa là thành quả tốt nhất cho cuộc sống. ”

Giáo dục

ĐTC nói: Việc Giáo dục giúp chúng ta xây dựng các nhịp cầu hầu xây dựng một nền văn hoá gặp gỡ. “Giáo dục và giúp các người dân bản địa học hỏi là một việc tiên quyết và dấn thân của các chính phủ: cam kết hợp tác và hợp tác để nhìn nhận, tôn trọng và hoà nhập những giá trị siêu nhiêu của cha ông như là một kho báu của toàn đất nước” n

(Trích lược theo Thanh Quảng, Vietcatholic News)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *