Thư Mời: Phong Trào Cursillo, Ngành Việt Nam, TGP Los Angeles

THƯ MỜI

Phong Trào Cursillo, Ngành Việt Nam, TGP Los Angeles, xin kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Seour, và quý anh chị Cursillistas và gia đình bạn hữu cùng nhau đến tham dự Ultreya Tết 2018 “Xuân Hiệp Nhất” tại:

St. Christopher Church (Thánh Giuse West Covina)

629 S Glendora Ave, West Covina, CA 91790. ĐT: (626) 960-1806

Thời gian:  9:00 AM – 2:00 PM, Chúa Nhật ngày 28 tháng 1, năm 2018 (có Thánh Lễ)

 

TM Ban Điều Hành,                                      Hiệp thỉnh:

Khối Hậu Cursillo                                         Linh Hướng PT Cursillo

Micae Nguyễn Đình Tuấn                           Lm. Phê-rô Ngô Đình Thỏa, C.Ss. R.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *