Thư Mời Họp Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/ TGP/ LA 11/2/2018

THƯ MỜI HỌP HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

Los Angeles, ngày 11 tháng 1 năm 2018

Kính gửi: Quý Chức Hội Đồng Mục Vụ CĐCGVN/TGP/LA

Nhằm triển khai quyết định của HĐMV tại buổi họp kỳ VI ngày 17 tháng 12 năm 2017 liên quan đến ngày Đại Hội Giáo Lý của Tổng Giáo Phận Los Angeles (RE Congress) và hoạch định nghị trình hoạt động của Cộng Đồng năm 2018, Ban Thường Vụ Cộng Đồng sẽ tổ chức buổi họp Hội Đồng Mục Vụ Kỳ I năm 2018 vào thời gian và địa điểm như sau:

 

Thời gian: 10:00 sáng Chúa Nhật ngày 11 tháng 2 năm 2018

Địa điểm: Giáo xứ Our Lady of Loretto: 250 N. Union Ave., Los Angeles, CA 90026

Liên lạc: Cô Tổng Thư Ký Mai Như Thu Hương: 562-929-1795

 

Vì tầm quan trọng của các sự kiện trên, Ban Thường Vụ kính mong quý chức sắp xếp thời gian về tham dự kỳ họp đầu tiên của năm thật đông đủ, để không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm mà còn đóng góp tiếng nói giá trị của Cộng đoàn/Đoàn thể mình trong việc xây dựng một Cộng Đồng hiệp nhất ngày một lớn mạnh, tốt đẹp.

Trân trọng kính mời

 

Tm. Ban Thường Vụ                      Hiệp thỉnh

Bùi Thế Lữ                                  Lm. Đa-minh Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chủ Tịch Nội Vụ                     Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *