Thông Báo Đặc Biệt Về Việc Giữ Chay

Thông Báo Đặc Biệt Về Việc Giữ Chay

 

Lễ mừng Năm Âm Lịch Mới năm nay, có ý nghĩa sâu sắc đối với nhiều người Công giáo gốc Á Châu, được rơi vào những ngày đầu mùa Chay.  Thiết nghĩ đến tầm quan trọng của mùa Chay thánh, thật là hữu ích để xác nhận lại vai trò của sự sám hối trong đời sống của Giáo Hội.  Từ gương sáng và giáo huấn của Đấng Cứu Thế là Đức Giêsu Kitô, tất cả mọi tín hữu được kêu gọi ăn năn và tin vào Tin Mừng, theo chân Chúa Giêsu, từ bỏ chính mình và mang thập tự giá của Chúa Giêsu.  Ba hoạt động đặc trưng và truyền thống của mùa Chay thánh là “cầu nguyện – ăn chay – các hoạt động bác ái” là những cách cơ bản để tuân thủ giới luật thiêng liêng của sự sám hối.  Những phương cách này không chỉ là phương tiện tuân thủ riêng tư của các cá nhân mà còn là một chứng nhân của toàn thể Giáo Hội.  Đức Tổng Giám Mục Los Angeles đồng hành cùng các tín hữu mừng di sản của tất cả người Công giáo gốc Á Châu, đồng thời nhắc nhở tất cả các tín hữu rằng quyết định không kiêng thịt vào ngày thứ Sáu đầu tiên của Mùa Chay (16 tháng 2) – Ngày Đầu Năm Mới Tết Mậu Tuất – nên được thay thế bởi một hình thức đền tội thích hợp khác.

 

NOTICE

The celebration of the Lunar New Year, significant to many Catholics of Asian descent, is observed this year on the first days of the season of Lent. In view of the importance attached to these celebrations, it is helpful to re-affirm the role of penance in the life of the Church. From the example and teaching of the Savior, Jesus Christ, all the faithful are called to repent and to believe in the Gospel, a true renunciation of self and carrying one’s cross in the footsteps of Jesus. The traditional triad of “prayer – fasting – works of charity” are the fundamental ways of complying with the divine precept of penitence. These means are not only a means of observance by individuals but also a witness by the Church as a whole. The Archbishop of Los Angeles joins the faithful celebrating the heritage of all Asian Catholics, reminding all the faithful that the decision of not abstaining from meat on the first Friday of Lent this year’s Lunar New Year celebration should be replaced by another appropriate form of penance.

 

Linh mục Đa-minh Nguyễn Anh Tuấn.

Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *