LỊch Phụng Vụ Trong Tuần (09/01/2018 – 15/01/2018)

08/01: Thứ Hai Tuần I Thường Niên.

                  CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA, lễ kính.
Is 42,1-4.6-7 (hoặc Is 55, 1-11); Cv 10,34-38 (hoặc 1Ga 5, 1-9);
Mc 1,7-11.

09/01:   Thứ Ba Tuần I Thường Niên.

1Sm 1,9-20; Mc 1,21-28.

10/01:   Thứ Tư Tuần I Thường Niên.

1Sm 3,1-10; Mc 1,29-39.

11/01:   Thứ Năm Tuần I Thường Niên.

1Sm 4, 1-11; Mc 1,40-45.

12/01:  Thứ Sáu Tuần I Thường Niên.

1Sm 8,4-7.10-22a; Mc 2,1-12.

13/01:  Thứ Bảy Tuần I Thường Niên.

Thánh Hi-la-ri-ô, Giám mục, Tiến sĩ Hội Thánh.
1Sm 9,1-4.17-19; 10,1a; Mc 2,13-17.

14/01: CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN.

1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *