Thái tử Charles: Tôi nghẹn lời trước tình cảnh bị bách hại của các tín hữu Kitô

(27/12/2017)- Trong bài phát biểu với các thành viên của cộng đoàn Công Giáo Melkite nghi lễ Đông phương hôm 19 tháng 12, Thái tử Charles nói ông cảm thấy “bàng hoàng đến nghẹn lời” trước những cuộc bách hại mà họ đã phải chịu đựng ở Syria.

Ông nói: “Là một người trong suốt cuộc đời, đã cố gắng, trong bất kỳ mọi cách dù nhỏ đến đâu đi nữa, nếu có thể tôi luôn thúc đẩy sự hiểu biết giữa những người có niềm tin, và xây dựng các cây cầu giữa các tôn giáo lớn trên thế giới, tôi thật đau lòng không nói lên lời trước bao nhiêu nỗi đau và nỗi buồn những Kitô hữu đang phải chịu đựng, ngày hôm nay cũng như thời gian qua, chỉ vì đức tin của họ.”

“Trong tư cách là các Kitô hữu, tất nhiên, chúng ta nhớ lời Chúa đã kêu gọi chúng ta hãy yêu thương kẻ thù của chúng ta và cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình. Nhưng trước những người phải đối mặt với hận thù và áp bức như vậy, tôi hình dung ra thật là cực kỳ khó khăn để noi theo gương Chúa Kitô”… ■

(Trích lược theo Đặng Tự Do, Vietcatholic News)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *