Suy Niệm – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng – Dec. 10 – Năm B

Joseph
by

Suy Niệm: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa lỗi cho thắng để Người đi”

Cuộc đời mỗi người chúng ta có một con đường riêng biệt. Mỗi người theo con đường của mình để nhắm về cùng đích là Thiên Chúa. Nếu chúng ta nhắm đúng đích, là dấu con đường chúng ta ngay thẳng. Chỉ có con đường thẳng, nhắm đúng đích mới dẫn chúng ta đến hạnh phúc vĩnh cửu.

 

Cầu Nguyện: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Vâng lạy Cha, bản tính chúng con được dựng nên thuở ban đầu tự nhiên hướng về con đường thẳng: Chân – Thiên – Mỹ. Thế nhưng, nhiều khi chúng con bị lầm tưởng, chúng con bị mê hoặc những cái đẹp giả, thiện ảo tưởng. Vì chúng con nhắm không đúng đích, nên con đường chúng con đi trở thành quanh co và không đón nhận được ơn cứu độ.

Xin Cha ban Thánh Thần của Cha đến với chúng con. Ngài sửa lại con đường cong queo nơi chúng con, để chúng con gặp được Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Ðộ chúng con. Amen.

Chúa Nhật 2 Mùa Vọng – Năm B

 

.

Bài Ðọc I: Hc 27, 33 – 28, 9

“Hãy dọn đường Chúa”. Trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa ngươi phán: Hỡi dân Ta, hãy an tâm, hãy an tâm! Hãy nói với Giêrusalem, và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá, Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi.

Và có tiếng kêu trong hoang địa rằng: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa chúng ta trong hoang địa cho ngay thẳng. Hãy lấp mọi hố sâu và hãy bạt mọi núi đồi; con đường cong queo hãy làm cho ngay thẳng, con đường gồ ghề hãy san cho bằng. Và vinh hiển Chúa sẽ xuất hiện, mọi người sẽ được thấy vinh quang Thiên Chúa, vì Ngài đã phán.

Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Giêrusalem, hãy mạnh dạn cất tiếng. Hãy cất tiếng cao, đừng sợ! Hãy nói cho các dân thành thuộc chi họ Giuđa rằng: Ðây Thiên Chúa các ngươi, đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực; cánh tay Người sẽ thống trị. Người mang theo những phần thưởng chiến thắng và đưa đi trước những chiến lợi phẩm. Người chăn dắt đoàn chiên Người như mục tử. Người ẵm chiên con trên cánh tay, ôm ấp chúng vào lòng, và nhẹ tay dẫn dắt những chiên mẹ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Ðáp: Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con, và ban ơn cứu rỗi cho chúng con (c. 8).

Xướng: 1) Tôi sẽ nghe Chúa là Thiên Chúa của tôi phán bảo điều chi? Chắc hẳn Người sẽ phán bảo về sự bình an. Vâng, ơn cứu độ Chúa gần đến cho những ai tôn sợ Chúa, để vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi. – Ðáp.

2) Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau; đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm. Từ mặt đất, đức trung thành sẽ nở ra, và đức công minh tự trời nhìn xuống. – Ðáp.

3) Vâng, Chúa sẽ ban cho mọi điều thiện hảo, và đất nước chúng tôi sẽ sinh bông trái. Ðức công minh sẽ đi trước thiên nhan Chúa, và ơn cứu độ theo sau lốt bước của Người. – Ðáp.

Bài Ðọc II: 2 Pr 3, 8-14

“Chúng ta mong đợi trời mới đất mới”.

Trích thơ thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, có một điều anh em không thể không biết là một ngày đối với Chúa như ngàn năm, và ngàn năm như một ngày. Không phải Chúa chậm trễ thi hành lời hứa của Người, như có vài người lầm tưởng, nhưng vì anh em, Người hành động nhẫn nại, Người không muốn ai phải hư mất, nhưng muốn mọi người ăn năn sám hối. Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Trong ngày đó, các tầng trời qua đi trong những tiếng rung chuyển mạnh, ngũ hành đều cháy tiêu tan, trái đất cùng mọi công trình kiến tạo đều bị thiêu huỷ.

Vì mọi vật ấy tiêu tan đi, nên anh em càng phải sống thánh thiện và đạo đức biết bao, khi anh em mong chờ và thôi thúc ngày Chúa đến, ngày mà các tầng trời bốc cháy tiêu tan, và ngũ hành bị thiêu rụi. Nhưng theo lời Người hứa, chúng ta mong đợi trời mới đất mới, trong đó công lý sẽ ngự trị.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 3, 4. 6

Alleluia, alleluia! – Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 1, 1-8

“Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khởi đầu Phúc Âm của Ðức Giêsu Kitô Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri Isaia chép rằng: Ðây Ta sai Thiên Thần của Ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”.

Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Dân cả miền Giuđêa và Giêrusalem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giođan.

Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: “Ðấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần”.

Ðó là lời Chúa.

Gospel Mc 1,1-8

The beginning of the gospel of Jesus Christ the Son of God.

As it is written in Isaiah the prophet:
Behold, I am sending my messenger ahead of you;
he will prepare your way.
A voice of one crying out in the desert:
“Prepare the way of the Lord,
make straight his paths.”
John the Baptist appeared in the desert
proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins.
People of the whole Judean countryside
and all the inhabitants of Jerusalem
were going out to him
and were being baptized by him in the Jordan River
as they acknowledged their sins.
John was clothed in camel’s hair,
with a leather belt around his waist.
He fed on locusts and wild honey.
And this is what he proclaimed:
“One mightier than I is coming after me.
I am not worthy to stoop and loosen the thongs of his sandals.
I have baptized you with water;
he will baptize you with the Holy Spirit.”

Daily Reading & Meditation

Sunday (December 10): “The baptism of repentance and purification in the Holy Spirit”
Scripture: Mark 1:1-8

1 The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God.2 As it is written in Isaiah the prophet, “Behold, I send my messenger before your face, who shall prepare your way; 3 the voice of one crying in the wilderness: Prepare the way of the Lord, make his paths straight — ” 4 John the baptizer appeared in the wilderness, preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. 5 And there went out to him all the country of Judea, and all the people of Jerusalem; and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. 6 Now John was clothed with camel’s hair, and had a leather girdle around his waist, and ate locusts and wild honey. 7 And he preached, saying, “After me comes he who is mightier than I, the thong of whose sandals I am not worthy to stoop down and untie. 8 I have baptized you with water; but he will baptize you with the Holy Spirit.”

Old Testament Reading: Isaiah 40:1-5,9-11

1 Comfort, comfort my people, says your God. 2 Speak tenderly to Jerusalem, and cry to her that her warfare is ended, that her iniquity is pardoned, that she has received from the LORD’s hand double for all her sins. 3 A voice cries: “In the wilderness prepare the way of the LORD, make straight in the desert a highway for our God. 4 Every valley shall be lifted up, and every mountain and hill be made low; the uneven ground shall become level, and the rough places a plain. 5 And the glory of the LORD shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the LORD has spoken.” 9 Get you up to a high mountain, O Zion, herald of good tidings; lift up your voice with strength, O Jerusalem, herald of good tidings, lift it up, fear not; say to the cities of Judah, “Behold your God!” 10 Behold, the Lord GOD comes with might, and his arm rules for him; behold, his reward is with him, and his recompense before him. 11 He will feed his flock like a shepherd, he will gather the lambs in his arms, he will carry them in his bosom, and gently lead those that are with young.

Meditation: John the Baptist’s life was fueled by one burning passion – to point others to Jesus Christ and to the coming of his kingdom. Who is John the Baptist and what is the significance of his message for our lives? Scripture tells us that John was filled with the Holy Spirit even from his mother’s womb (Luke 1:15, 41) by Christ himself, whom Mary had just conceived by the Holy Spirit. When Mary visited her cousin Elizabeth John leaped in her womb as they were filled with the Holy Spirit (Luke 1:41). The fire of the Spirit dwelt in John and made him the forerunner of the coming Messiah. John was led by the Spirit into the wilderness prior to his ministry where he grew in the word of God and was tested in preparation for his prophetic mission. John’s clothing was reminiscent of the prophet Elijah (see Kings 1:8).

Called to hear and obey the Word of God
John broke the prophetic silence of the previous centuries when he began to speak the word of God to the people of Israel. His message was similar to the message of the Old Testament prophets who chided the people of God for their unfaithfulness and who tried to awaken true repentance in them. Among a people unconcerned with the things of God, it was his work to awaken their interest, unsettle them from their complacency, and arouse in them enough good will to recognize and receive Christ when he came. Are you eager to hear God’s word and to be changed by it through the power of the Holy Spirit?

Jesus tells us that John the Baptist was more than a prophet (Luke 7:26). John was the voice of the Consoler who is coming (John 1:23; Isaiah 40:1-3). He completed the cycle of prophets begun by Elijah (Matthew 11:13-14). What the prophets had carefully searched for and angels longed to see, now came to completion as John made the way ready for the coming of the Messiah, God’s Anointed Son, the Lord Jesus Christ. With John the Baptist, the Holy Spirit begins the restoration to the human race of the “divine likeness”, prefiguring what would be achieved with and in the Lord Jesus.

Let the Holy Spirit purify and transform your mind and heart
John’s baptism was for repentance – turning away from sin and taking on a new way of life according to God’s word. Our baptism in Jesus Christ by water and the Spirit results in a new birth and entry into God’s kingdom as his beloved sons and daughters (John 3:5). The Lord Jesus comes to baptize each one of us in his Holy Spirit so that we may walk in his truth and holiness and radiate the joy of the Gospel to all we meet. God’s word has power to change and transform our lives so that we may be lights that point others to Jesus Christ. Like John the Baptist, we too are called to give testimony to the light and truth of Christ. Do you point others to Jesus Christ in the way you live, speak, and treat others?

“Lord, let your light burn brightly in my heart that I may know the joy and freedom of your kingdom. Fill me with your Holy Spirit and empower me to witness the truth of your Gospel and to point others to Jesus Christ.”

Psalm 85:7-13

7 Show us your steadfast love, O LORD, and grant us your salvation.
8 Let me hear what God the LORD will speak, for he will speak peace to his people, to his saints, to those who turn to him in their hearts.
9 Surely his salvation is at hand for those who fear him, that glory may dwell in our land.
10 Steadfast love and faithfulness will meet; righteousness and peace will kiss each other.
11 Faithfulness will spring up from the ground, and righteousness will look down from the sky.
12 Yes, the LORD will give what is good, and our land will yield its increase.
13 Righteousness will go before him, and make his footsteps a way.

Daily Quote from the early church fathers: The voice of the one crying in the wilderness, by Theodoret of Cyr 393-466 A.D.

“The true consolation, the genuine comfort and the real deliverance from the iniquities of humankind is the incarnation of our God and Savior. Now the first who acted as herald of this event was the inspired John the Baptist. Accordingly, the prophetic text proclaims the realities that relate to him in advance, for that is what the three blessed Evangelists have taught us and that the most divine Mark has even made the prologue of his work. As for the inspired John, whom the Pharisees asked whether he himself was the Christ, he declared on his part: ‘I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord’ as the prophet Isaiah said (John 1:23; Isaiah 40:30); I am not God the Word but a voice, for it is as a herald that I am announcing God the Word, who is incarnate. Moreover, he refers to the Gentiles as the ‘untrodden [land]’ because they have not yet received the prophetic stamp.” (excerpt from COMMENTARY ON ISAIAH 12.40.3)

Share