Suy Niệm – Chúa Nhật 4 Mùa Vọng – Dec. 24 – Năm B

Joseph
by

 Suy Niệm: Thiên Chúa muốn Ðức Maria cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài. Thiên Chúa muốn tuyển chọn Mẹ làm Mẹ Ðấng Cứu Thế. Thế nhưng Thiên Chúa không dùng quyền áp đặt. Thiên Chúa ban tự do và tôn trọng sự tự do của con người. Nên giờ đây, Thiên Chúa đã sai Sứ Thần đến hỏi ý kiến Mẹ.

Mẹ Maria có quyền tự do để chọn lựa. Mẹ có thể vâng theo ý Chúa mà cũng có thể chối từ. Thế nhưng Mẹ đã khôn ngoan để hiểu rằng: Chọn theo ý Chúa là con đường duy nhất và bảo đảm đưa đến hạnh phúc đích thực. Hai tiếng: “Xin vâng” trong khiêm nhường và phó thác. Mạ đã được Thiên Chúa cất lên chức vị làm Mẹ Thiên Chúa và ơn cứu độ được ban xuống cho muôn người.

Chúng ta đã dùng quyền tự do của chúng ta như thế nào? Tự do đi đến hạnh phúc hay tự do đi vào khổ ải muôn đời?

Cầu Nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con. Vì tình yêu thương, Cha đã ban cho nhân loại chúng con món quà thật quý giá, đó là quyền tự do chọn lựa. Quyền tự do là quyền của con người. Mất quyền tư do, con người không khác gì con vật, thế nhưng cũng thật là nguy hiểm cho chúng con, nếu chúng con lạm dụng tự do để đi đến phóng túng. Ađam – Eva đã lạm dụng tự do nên đã kéo cả nhân loại vào con đường bất hạnh. Ðức Giêsu và Mẹ Maria đã biết sử dụng tự do nên đã cứu thoát và đưa con người đến hạnh phúc vĩnh cửu.

Xin Cha giúp chúng con biết khôn ngoan, chính chắn khi phải quyết định và chọn lựa. Ðược sống hay phải chết đó cũng là do chúng con gây nên. Amen.

  • Hallelujah Chorus MP3 & Lyric:

Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Ngài là Thiên Chúa quyền phép, thống trị muôn loài. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Ngài là Thiên Chúa quyền phép, thống trị muôn loài. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Ngài là Thiên Chúa quyền phép, thống trị muôn loài. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Ngài là Thiên Chúa quyền phép, thống trị muôn loài. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!

Chúa cả hiển vinh muôn đời. Chúa oai quyền, Chúa oai quyền cả trời đất là của Chúa Trời, của Chúa Kitô.

Vạn tuế mừng Chúa trời đất tung hô Danh Người. Vạn tuế (hãy chúc tụng) mừng Chúa là (mừng Chúa) Chúa và là Vua muôn loài. (Hãy chúc tụng)
Vạn tuế (Chúa chí thánh) mừng Chúa là Chúa Vua quyền phép (hãy chúc tụng) muôn đời hãy chúc tụng. Vạn tuế mừng Chúa là Chúa Vua quyền phép muôn muôn đời (muôn muôn đời).

Hoan ca vang (Hãy chúc tụng Vua chí linh Hallelujah Hallelujah).
Đây Vua uy linh (Hãy chúc tụng vang khắp trời Hallelujah Hallelujah).
Hoan ca vang (Hãy chúc tụng Vua chí linh Hallelujah Hallelujah).
Mừng Vua uy linh (Hãy chúc tụng vang khắp trời Hallelujah Hallelujah).
Hoan ca vang (Hãy chúc tụng vang khắp trời Hallelujah Hallelujah).
Chúa chí thánh (Chúa chí thánh) hiển vinh muôn đời. Ta hãy chúc tụng (ta hãy chúc tụng Chúa, ta hãy chúc tụng, ta hãy chúc tụng, ta hãy chúc tụng). Vạn tuế (hãy chúc tụng Chúa) mừng Chúa là Chúa Vua vinh hiển muôn đời.

(Hoan ca vang) hãy chúc tụng Vua chí linh.
(Reo lên câu ca) Hallelujah Hallelujah. Hoan ca vạn tuế mừng Chúa Ngài là Chúa Vua cả vinh hiển. Ngài là Vua và Ngài là Chúa. Ngài là Vua và Ngài là Chúa.
(Vạn tuế) Vạn tuế chúc tụng Vua cả hiển vinh muôn đời.
(Hãy chúc tụng) Vua muôn Vua (Vua chí linh) chính Chúa các Chúa (hãy chúc tụng vang khắp trời).
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah!!!!!

Bài ca: Hallelujah Chorus – Sáng tác: Handel – Lời Việt: Trần Văn Tín – Hòa Âm: Thanh Lâm, Trình bày: Ca đoàn Ngàn Thông

  • Nhạc Hòa Tấu Giáng Sinh MP3 (48 phút) :

 

 

.

Chúa Nhật 4 Mùa Vọng – Năm B  

Bài Ðọc I: 2 Sm 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

“Nước Ðavít sẽ tồn tại muôn đời trước mặt Chúa”.

Bài trích sách Samuel quyển thứ hai.

Khi ấy vua Ðavít ngự trong đền và khi Chúa cho ông được bằng yên tư bề, khỏi mọi quân thù chung quanh, thì vua nói với tiên tri Nathan rằng: “Ông thấy không? Ta ở trong nhà làm bằng gỗ bá hương, còn hòm bia Chúa thì để ở trong lều bằng da ư?” Nathan trả lời với vua rằng: “Ðiều vua nghĩ trong lòng, vua hãy đi thực hiện, vì Chúa ở với vua”. Nhưng xảy ra là, đêm ấy, có lời Chúa phán cùng Nathan rằng: “Hãy nói với Ðavít tôi tớ Ta rằng: “Chúa phán thế này: Có phải ngươi sẽ xây cất cho Ta một ngôi nhà để ở chăng?”

“Ta đã đem ngươi ra khỏi đồi cỏ, lúc ngươi còn theo sau đoàn chiên, để ngươi trở nên thủ lãnh Israel dân Ta, và Ta ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Ta đã tiêu diệt mọi quân thù trước mặt ngươi, và Ta sẽ làm cho danh ngươi nên cao trọng như danh các bậc vĩ nhân trên mặt đất. Ta sẽ đặt chỉ một nơi cho Israel dân ta, và Ta sẽ vun trồng nó tại đó. Nó sẽ ở đó và sẽ không còn bị khuấy rối nữa. Con cái sự dữ sẽ không còn đến đàn áp nó như xưa nữa, như ngày Ta thiết lập các vị Thẩm phán trên Israel dân Ta. Ta sẽ cho ngươi được bằng yên khỏi mọi quân thù, và Chúa phán trước cho ngươi biết là Chúa sẽ tạo lập cho ngươi một nhà. Nhà của ngươi và triều đại ngươi sẽ vững chắc đến muôn đời trước mặt Ta; ngôi báu ngươi sẽ vững bền mãi mãi”.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 88, 2-3. 4-5. 27 và 29

Ðáp: Lạy Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời (x. c. 2a).

Xướng: 1) Con sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời, qua mọi thế hệ, miệng con loan truyền lòng trung thành Chúa, vì Ngài đã phán: “Tình thương của Ta đứng vững muôn đời”; trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín. – Ðáp.

2) Ta đã ký minh ước cùng người ta tuyển lựa, Ta đã thề cùng Ðavít là tôi tớ của Ta rằng: “Cho tới muôn đời Ta bảo tồn miêu duệ của ngươi, và Ta thiết lập ngai báu ngươi qua muôn thế hệ”. – Ðáp.

3) Chính người sẽ thưa cùng Ta: “Chúa là Cha con, và Thiên Chúa là Ðá Tảng cứu độ của con”. Ðời đời Ta sẽ dành cho người lòng sủng ái, và lời ước Ta ký với người sẽ được mãi mãi duy trì. – Ðáp.

 

Bài Ðọc II: Rm 16, 25-27

“Mầu nhiệm được giữ kín từ đời đời, nay được tỏ bày”.

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, kính chúc Ðấng có quyền năng làm cho anh em được vững vàng theo Phúc Âm tôi loan truyền, và lời giảng dạy của Chúa Giêsu Kitô, theo mạc khải mầu nhiệm được giữ kín từ đời đời, nhưng nay được tỏ bày, và nhờ các tiên tri ghi chép theo lệnh của Thiên Chúa hằng hữu, được thông tri cho các Dân Ngoại, để dẫn đưa họ về vâng phục đức tin.

Kính chúc Thiên Chúa, Ðấng khôn ngoan độc nhất, nhờ Chúa Giêsu Kitô, kính chúc Người vinh quang muôn đời! Amen.

Ðó là lời Chúa.

 

Alleluia: Lc 1, 38

Alleluia, alleluia! – Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Lc 1, 26-38

“Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh một con trai”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria.

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng trinh nữ”. Nghe lời đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì.

Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

Ðó là lời Chúa.

 

Gospel Lk 1, 26-38

 The angel Gabriel was sent from God
to a town of Galilee called Nazareth,
to a virgin betrothed to a man named Joseph,
of the house of David,
and the virgin’s name was Mary.
And coming to her, he said,
“Hail, full of grace! The Lord is with you.”
But she was greatly troubled at what was said
and pondered what sort of greeting this might be.
Then the angel said to her,
“Do not be afraid, Mary,
for you have found favor with God.

“Behold, you will conceive in your womb and bear a son,
and you shall name him Jesus.
He will be great and will be called Son of the Most High,
and the Lord God will give him the throne of David his father,
and he will rule over the house of Jacob forever,
and of his kingdom there will be no end.”
But Mary said to the angel,
“How can this be,
since I have no relations with a man?”
And the angel said to her in reply,
“The Holy Spirit will come upon you,
and the power of the Most High will overshadow you.
Therefore the child to be born
will be called holy, the Son of God.
And behold, Elizabeth, your relative,
has also conceived a son in her old age,
and this is the sixth month for her who was called barren;
for nothing will be impossible for God.”
Mary said, “Behold, I am the handmaid of the Lord.
May it be done to me according to your word.”
Then the angel departed from her.

Daily Reading & Meditation

Sunday (December 24): Hail, O favored one, the Lord is with you!”
Scripture: Luke 1:26-38   (alternate morning reading: Luke 1:67-79, and Christmas vigil reading: Matthew 1:1-25)

26 In the sixth month the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, 27 to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David; and the virgin’s name was Mary. 28 And he came to her and said, “Hail, O favored one, the Lord is with you!” 29 But she was greatly troubled at the saying, and considered in her mind what sort of greeting this might be. 30 And the angel said to her, “Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. 31 And behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. 32 He will be great, and will be called the Son of the Most High; and the Lord God will give to him the throne of his father David, 33 and he will reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there will be no end.” 34 And Mary said to the angel, “How shall this be, since I have no husband?” 35 And the angel said to her, “The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you; therefore the child to be born will be called holy, the Son of God. 36 And behold, your kinswoman Elizabeth in her old age has also conceived a son; and this is the sixth month with her who was called barren. 37 For with God nothing will be impossible.”38 And Mary said, “Behold, I am the handmaid of the Lord; let it be to me according to your word.” And the angel departed from her.

Old Testament Reading: 2 Samuel 7:1-5,8-11,16

1 Now when the king dwelt in his house, and the LORD had given him rest from all his enemies round about, 2 the king said to Nathan the prophet, “See now, I dwell in a house of cedar, but the ark of God dwells in a tent.” 3 And Nathan said to the king, “Go, do all that is in your heart; for the LORD is with you.” 4 But that same night the word of the LORD came to Nathan, 5 “Go and tell my servant David, `Thus says the LORD: Would you build me a house to dwell in? 8 Now therefore thus you shall say to my servant David, `Thus says the LORD of hosts, I took you from the pasture, from following the sheep, that you should be prince over my people Israel; 9 and I have been with you wherever you went, and have cut off all your enemies from before you; and I will make for you a great name, like the name of the great ones of the earth. 10 And I will appoint a place for my people Israel, and will plant them, that they may dwell in their own place, and be disturbed no more; and violent men shall afflict them no more, as formerly, 11 from the time that I appointed judges over my people Israel; and I will give you rest from all your enemies. Moreover the LORD declares to you that the LORD will make you a house. 16 And your house and your kingdom shall be made sure for ever before me; your throne shall be established for ever.'”

Meditation: Does the proclamation of the Gospel message fill you with joy and hope? When the Lord comes to redeem his people he fills us with his Holy Spirit, the source of our joy and hope in the promises of God  When God made a covenant with David as King over Israel he made a promise to David and to his descendants that David’s dynasty would endure forever through the coming of the Messiah King (2 Samuel 7:16). This King would establish an everlasting kingdom of peace and security for his people. We often think of peace as the absence of trouble. The peace which the Messiah brings cancels the debt of sin and restores our broken relationship with God our heavenly Father.

The new era of salvation begins with the conception and birth of Jesus
We see the fulfillment of God’s unfolding plan of redemption in the events leading up to the Incarnation, the birth of the Messiah King. The new era of salvation begins with the miraculous conception of Jesus in the womb of Mary. This child to be born is conceived by the gracious action of the Holy Spirit upon Mary, who finds favor with God (Luke 1:28).  This child will be “great” and “Son of the Most High” and “King,” and his name shall be called “Jesus” (Luke 1:31-32), which means “the Lord saves.” “He will save his people from their sins” (Matthew 1:21). The angel repeats to Mary, the daughter of the house of David, the promise made to King David: “The Lord God will give to him the throne of his father David, and he will reign over the house of Jacob for ever; and of his kingdom there will be no end” (2 Samuel 7:12-16, Isaiah 9:6-7, Luke 1:32-33).

Mary is a true hearer of the Word of God
How does Mary respond to the word of God delivered by the angel Gabriel? She knows she is hearing something beyond human capability. It will surely take a miracle which surpasses all that God has done previously. Her question, “how shall this be, since I have no husband” is not prompted by doubt or skepticism, but by wonderment! She is a true hearer of the Word and she immediately responds with faith and trust.

Mary’s prompt response of “yes” to the divine message is a model of faith for all believers. Mary believed God’s promises even when they seemed impossible. She was full of grace because she trusted that what God said was true and would be fulfilled. She was willing and eager to do God’s will, even if it seemed difficult or costly. Mary is the “mother of God” because God becomes incarnate when he takes on flesh in her womb.  When we pray the Nicene Creed we state our confession of faith in this great mystery: “For us men and for our salvation he came down from heaven; by the power of the Holy Spirit, he became incarnate of the Virgin Mary, and was made man”.

God gives us the grace to say “yes” to his will and to his transforming work in our lives 
What is the key that unlocks the power and grace of God’s kingdom in our personal lives? Faith and obedience for sure! God gives us grace and he expects us to respond with the same willing obedience and heartfelt trust as Mary did. When God commands he also gives the help and means to respond. We can either yield to his grace or resist and go our own way. Do you believe in God’s promises and do you yield to his grace?

“Heavenly Father, you offer us abundant grace, mercy, and forgiveness through your Son, Our Lord Jesus Christ. Help me to live a grace-filled life as Mary did by believing in your promises and by giving you my unqualified ‘yes’ to your will and plan for my life.”

Psalm 24:1-6

1 The earth is the LORD’s and the fulness thereof, the world and those who dwell therein;
2 for he has founded it upon the seas, and established it upon the rivers.
3 Who shall ascend the hill of the LORD? And who shall stand in his holy place?
4 He who has clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false, and does not swear deceitfully.
5 He will receive blessing from the LORD, and vindication from the God of his salvation.
6 Such is the generation of those who seek him, who seek the face of the God of Jacob. [Selah]

Daily Quote from the early church fathers: Jesus is Son of God and Son of Mary, by Bede the Venerable, 672-735 A.D.

“We should carefully note the order of the words here, and the more firmly they are engrafted in our heart, the more evident it will be that the sum total of our redemption consists in them. For they proclaim with perfect clarity that the Lord Jesus, that is, our Savior, was both the true Son of God the Father and the true Son of a mother who was a human being. ‘Behold,’ he says, ‘you will conceive in your womb and give birth to a son’ – acknowledge that this true human being assumed the true substance of flesh from the flesh of the Virgin! ‘He will be great and will be called the Son of the Most High’ – confess too that this same Son is true God of true God, co-eternal Son forever of the eternal Father!” (excerpt from HOMILIES ON THE GOSPELS 1.3.22)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *