Học Hỏi Sống Đạo – Phụng Vụ Là Gì?

Hỏi: Phụng Vụ là gì ?

Đáp: Là việc phụng thờ chính thức và công khai của Hội thánh (như cử hành Thánh lễ, các Bí tích và phụng vụ các giờ kinh).

 

Hỏi: Phụng Vụ gồm những việc gì ?

Đáp: Phụng Vụ gồm những việc Cử hành Thánh Lễ, các Bí Tích và Phụng Vụ Các Giờ Kinh.

 

Hỏi: Năm Phụng vụ là gì ?

Đáp: Là thời gian một năm, trong đó Hội Thánh mừng các biến cố trọng đại của Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Các Thánh.

 

Hỏi: Năm Phụng vụ có mục đích gì?

Đáp:  Có mục đích giúp người tín hữu hiểu và sống các mầu nhiệm trong đạo cách thiết thực hơn.

 

Hỏi: Hội Thánh chia năm Phụng vụ thành 5 mùa. Đó là những mùa nào ?

Đáp: Mùa Vọng, Mùa Giáng Sinh, Mùa Chay, Mùa Phục Sinh, và Mùa Thường Niên.

 

Hỏi: Tại sao Hội Thánh chia năm Phụng vụ thành các mùa ?

Đáp: Vì Hội Thánh muốn triển khai trọn vẹn Mầu Nhiệm Chúa Kitô qua chu kỳ một năm, từ Nhập Thể, Giáng Sinh đến Thăng Thiên, Hiện Xuống và ngày Chúa Kitô quang lâm.

 

Hỏi: Mùa Vọng có những đặc tính nào?

Đáp: Có hai đặc tính:

– Một là thời gian chuẩn bị mừng lễ Chúa Giáng Sinh, kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người.

-Hai là cơ hội để các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế.

 

Hỏi: Mùa Vọng bắt đầu và kết thúc khi nào ?

Đáp: Mùa Vọng bắt đầu từ Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng và kết thúc vào trước giờ kinh chiều ngày lễ Vọng Chúa Giáng Sinh (24/12).

 

Hỏi: Màu Phụng vụ của mùa vọng là màu gì?

Đáp: Màu tím.

 

Hỏi: Màu tím biểu tượng của sự gì ?

Đáp: Màu tím biểu tượng của sự ăn năn, thống hối.

 

Hỏi: Chúa Nhật III Mùa Vọng gọi là Chúa Nhật gì ?

Đáp: Là Chúa Nhật HÃY VUI LÊN

 

Hỏi: Theo truyền thống Đức Giáo hoàng nào là người thiết lập thực sự Mùa Vọng La Mã ?

Thưa : Đức Giáo hoàng nào Grêgôriô Cả (qua đời năm 604)

(G.B. Nguyễn Thái Hùng, caunguyenbangtraitim.com)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *