Đức Thánh Cha Phanxicô: An ủi mục vụ là mục tiêu của các quy tắc mới về hôn nhân  

 

(27/11/2017)- Hôm thứ Bảy 25-11-2017, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp kiến các tham dự viên khóa huấn luyện dành cho giáo sĩ và giáo dân do Toà Thượng thẩm Rota tổ chức.

Trong bài huấn từ soạn sẵn, Đức Thánh Cha Phanxicô tập trung nói đến các quy tắc mới về hôn nhân và các thủ tục Super Rato (phép chuẩn hôn nhân chưa hoàn hợp).

Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói, “cần phải lưu tâm nhiều hơn và phân tích đúng đắn hai Tự sắc: Mitis Iudex Dominus Iesus và Mitis et misericors Iesus, để áp dụng các thủ tục mới đã được thiết lập”.

Tinh thần của Thượng Hội Đồng

Đức Thánh Cha nói, hai giải pháp này xuất phát từ bối cảnh của Thượng Hội Đồng, và thể hiện đường lối của Thượng Hội Đồng là cổ võ và bảo vệ hôn nhân và gia đình Kitô hữu.

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các tham dự viên cố gắng trở thành những nhà thừa sai và chứng nhân của tinh thần Thượng Hội đồng Giám mục khi họ trở về các cộng đoàn của mình. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của “sự an ủi mục vụ”, là mục tiêu của các quy tắc mới về hôn nhân.

Đức Thánh Cha nói: “Hãy để tinh thần Thượng Hội Đồng ấy trở thành nền tảng cho hành động của anh chị em trong Giáo hội, đặc biệt trong lĩnh vực tế nhị như hôn nhân và gia đình”.

Đức Thánh Cha nói với các tham dự viên rằng họ được mời gọi “gần gũi với nỗi cô đơn và đau khổ của các tín hữu đang chờ đợi công lý của Giáo hội và đem lại sự nâng đỡ cần thiết để giúp những người ấy tìm lại được bình an trong lương tâm và ý Chúa về việc lại được chấp nhận cho rước lễ”.

Vai trò của Giám Mục Giáo phận

Trong bài huấn từ, Đức Thánh Cha nói ngài đã quyết định làm sáng tỏ một số khía cạnh căn bản của hai Tự sắc gần đây, đặc biệt là về vai trò của giám mục giáo phận.

Trong những điểm được Đức Thánh Cha nói tới, ngài khẳng định giám mục giáo phận đương nhiên là thẩm phán trong “thủ tục ngắn gọn”. Đức Thánh Cha nói thêm, thủ tục ngắn gọn không đơn giản là một lựa chọn khác mà giám mục có thể tuỳ nghi lựa chọn; nhưng đúng hơn, đó là một nghĩa vụ do việc được truyền chức và sứ vụ đã được trao cho ngài.

Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh một số tiêu chí cơ bản của thủ tục ngắn gọn này: trước hết là lòng thương xót, rồi đến sự gần gũi và miễn phí, mà Đức Thánh Cha ví như “hai viên ngọc mà người nghèo cần đến, và Giáo hội phải quý trọng hơn hết”. n

(Theo Minh Đức, hdgmVietnam.org, Vatican Radio)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *