Thư Mời Tham Dự Tĩnh Tâm

Thư Mời Tham Dự Tĩnh Tâm

 

 Phong Trào Cursillo, Ngành Việt Nam, TGP Los Angeles, xin kính mời quý Cha, quý Thầy, quý Seour, và quý anh chị Cursillistas và gia đình bạn hữu cùng nhau đến tham dự Tĩnh Tâm Mùa Vọng tại:

 

St. Joseph Conference Evangelization Center

507 North Granada Avenue, Alhambra, CA 91801

(626) 289-0223

Thời gian:  9:00 AM – 5:00 PM, Chúa Nhật

ngày 3 tháng 12, năm 2017 (có Thánh Lễ)

TM Ban Điều Hành,                              Hiệp thỉnh:

Khối Hậu Cursillo                      Linh Hướng PT Cursillo

Micae Nguyễn Đình Tuấn    Lm. Phê-rô Ngô Đình Thỏa, C.Ss. R.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *