THƯ MỜI – Ban Mục vụ Thánh Nhạc TGP Los Angeles

THƯ MỜI

Để chuẩn bị cho đại lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Ban Mục vụ Thánh Nhạc TGP Los Angeles xin kính mời quí anh chị em của tất cả ca đoàn trong TGP, cũng như quý vị có lòng muốn dâng lời ca tiếng hát trong thánh lễ, được cử hành từ lúc 2:30pm Chúa nhật 19/11/2017 tại nhà thờ Chánh tòa Los Angeles, cùng tham gia các buổi tập hát, tổng dợt và hát lễ theo thời gian và địa điểm sau:

* Tập hát: 8:00AM – 1:00PM Chúa nhật 12/11/2017 tại hội trường Giáo xứ Gabriel Mission – Cộng đoàn Phục Sinh,                                  428 S. Mission Dr., San Gabriel, CA 93010  (Xin vui lòng đến lúc 7:30AM để ghi danh và dùng điểm tâm)

* Tổng dợt: 12:00PM – 2:15 PM Chúa nhật 19/11/2017 tại phòng 6, 7, 8 của nhà thờ Chánh tòa Los Angeles,

địa chỉ: 555 W Temple Street, Los Angeles, CA 90012. (Xin đến lúc 11:30AM để nhận bảng tên và phần ăn nhẹ)

– Ghi danh: Hạn chót: ngày 1/11/2017, qua email chị thư ký của Ban Thánh nhạc: phuongdung91732@yahoo.com

 

Vì thời gian tập hát rất hạn hẹp và tầm quan trọng của đại lễ, xin quí anh chị em hiện diện đầy đủ các buổi tập hát và tổng dợt nói trên.  Nếu anh chị em không thể tham dự tập hát vào ngày 12/11/17, xin vui lòng không vào hàng ghế ca đoàn hát lễ trong ngày 19/11/2017.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *