Phân Ưu – Cụ Bà Maria Nguyễn Thị Tịnh

PHÂN ƯU

 

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles nhận được tin

CỤ BÀ MARIA NGUYỄN THỊ TỊNH

 

Là Thân Mẫu của Ông Chủ Tịch Nguyễn Khắc Nghiêm, Cộng Đoàn Thánh Phêrô  Santa Fe Springs TGP/LA  đã an nghỉ trong Chúa vào Thứ Ba ngày 7 tháng 11 năm 2017 tại Việt Nam, hưởng thọ 90 tuổi.

Trong tình hiệp thông với Ông Chủ Tịch và gia đình Tang Quyến, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Los Angeles nguyện xin Thiên Chúa là Cha rất Nhân Từ, giầu lòng thương xót, xin thương tha thứ mọi lỗi lầm và sớm đưa Linh Hồn Cụ Bà Maria về hưởng Tôn Nhan Thánh Ngài trên Thiên Đàng. Xin Mẹ Maria nâng đỡ an ủi Ông Chủ Tịch và Tang Quyến trong lúc đau buồn trước sự mất mát quá lớn lao này.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM/CĐCGVN/TGP/LA.

Phêrô Nguyễn Hiếu Vinh, Chủ Tịch.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *