ĐTC Phanxicô nói rằng trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta nhận được ơn sủng để yêu.

(30/10/2017)- ĐTC Phanxicô đã chia sẻ tóm tắt đoạn Phúc Âm của Thánh Matthew với khoảng 30,000 khách hành hương về việc Chúa Giêsu đòi hỏi phải yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu người lân cận như chính bản thân mình như sau:

“Thiên Chúa là Tình Yêu đã dựng lên chúng ta và cho chúng ta trở thành một phần đời sống của ngài, để được yêu và để yêu Ngài và để yêu tất cả mọi người với Ngài. Muốn hoàn thành nhiệm vụ đó chúng ta cần ân sủng của Chúa để có khả năng yêu, một tình yêu đến từ Thiên Chúa.” Vì vậy “Chúa Giêsu đã hiến mình cho chúng ta trong bí tích Thánh Thể…Nơi đây chúng ta nhận Mình và Máu Thánh Chúa, nghĩa là chúng ta đón nhận Chúa Giesu thể hiện tình yêu của Ngài rõ ràng nhất khi Ngài tự dâng hiến mình cho Chúa Cha để cứu chuộc chúng ta.”

Trong đoạn Phúc Âm, một người biệt phái hỏi Chúa Giêsu rằng trong 600 điều luật Do Thái thì điều nào quan trọng nhất. Chúa Giêsu, không một chút ngập ngừng, trả lời: “Hãy yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu người lân cận như chính mình.” ĐTC đã chỉ ra rằng giao ước giữa Thiên Chúa và dân của ngài là Mười Điều Răn được Thiên Chúa trực tiếp truyền lại cho ông Mose, và trong câu trả lời “Chúa Giêsu muốn làm rõ điều này là nếu không có tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho người lân cận thì sẽ không có lòng trung thành thật sự trong giao ước với Thiên Chúa.” Câu trả lời của Chúa Giêsu nhằm giúp cho người biệt phái hiểu được thứ tự ưu tiên và sự quan trọng của nhiều việc, cũng như những luật lệ khác phụ thuộc vào hai điều luật này.

ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng chúng ta có thể làm nhiều điều tốt lành theo luật, nhưng nếu chúng ta không có tình yêu thì chỉ là vô ích. Đây cũng là cách mà Chúa Giêsu đã sống một đời : để rao giảng và thực hành những công việc thiết yếu, đó là tình yêu. “Tình yêu đem động lực và phong phú cho cuộc đời và cho hành trình đức tin: nếu không có tình yêu, cả đời sống lẫn đức tin sẽ khô cằn.”

ĐTC kết luận rằng thực ra, nếu chúng ta biết những giới luật để yêu này ngay từ khi còn nhỏ thì chúng ta đã cố gắng tuân giữ luật này và áp dụng nó trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta gặp. Khi chúng ta không sống trong luật yêu thương, chúng ta có thể chạy đến Đức Trinh Nữ Maria để xin ngài giúp đỡ vì Đức Thánh Trinh Nữ luôn giúp chúng ta “chào mừng luật vĩ đại của Tình Yêu Chúa và Yêu người “vào cuộc đời của chúng ta.”n

    (Theo Giuse Thẩm Nguyễn, Vietcatholic.net)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *