CHÚC MỪNG Đức ông Giuse Nguyễn Đức Minh

CHÚC MỪNG

Đức ông Giuse Nguyễn Đức Minh

 

Chúng con, Cộng Đồng Công Giáo Người Việt trong Tổng Giáo Phận Los Angeles hân hoan chúc mừng Đức ông Giuse Nguyễn Đức Minh, cựu Đại Diện Liên Lạc, được Đức Giáo Hoàng Phanxicô ưu ái tuyên dương và trao ban tước vị danh dự Đức Ông Chaplain to His Holiness – Tuyên Úy của Giáo Hoàng.

 

Chúng con cũng xin tạ ơn Chúa và cảm ơn Mẹ Giáo Hội, Tổng Giáo Phận Los Angeles và Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez đã vinh danh Đức ông Giuse Đức Minh vì trái tim mục tử và vì các thành tích mục vụ mà Đức ông đã thực hiện trong suốt thời gian phục vụ trong TGP Los Angeles.

 

Nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa Tình Yêu, qua lời cầu bầu của Đức Mẹ La Vang, Thánh Cả Giuse và Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban muôn hồng ân và gìn giữ Đức ông.

 

Thay mặt Cộng Đồng

Linh mục Đa-minh Nguyễn Anh Tuấn

Đại Diện Liên Lạc

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *