Thư Mời Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – 2017

THƯ MỜI

                                                                                   

Los Angeles, ngày 1 tháng 9, 2017

Kính gửi:  Quý Linh Mục,

Quý Phó Tế,

Quý Bề Trên các Tu Viện,

Quý Tu Sĩ Nam Nữ,

Quý Chức trong Cộng Đồng, Cộng Đoàn,

Và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa,

 

Kính thưa Quý Cha và Quý Vị,

 

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Tổng Giáo Phận Los Angeles, sẽ long trọng tổ chức Đại Lễ Mừng Kính các Thánh Tử vì Đạo Việt Nam, Bổn mạng của Cộng Đồng, theo thời gian và địa điểm như sau:

 

Thời gian:        2:30 chiều Chúa Nhật ngày 19 tháng 11 năm 2017

                Địa điểm:          Nhà Thờ Chính Tòa Our Lady of the Angels

                                                555 W. Temple Street, Los Angeles, CA. 90012

 

Đây là Đại Lễ truyền thống của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam trong Tổng Giáo Phận Los Angeles. Thánh Lễ Đại Trào sẽ do Đức Tổng Giám Mục José H Gomez chủ tế, cùng với các Đức Giám Mục trong Tổng Giáo Phận và các Linh Mục Việt Mỹ đồng tế. Để tỏ lòng yêu mến tiền nhân đã hy sinh vì đạo Chúa, và để chứng tỏ tinh thần hiệp nhất và yêu thương của Cộng Đồng, xin thân ái kính mời Quý Cha, Quý Phó Tế, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Quý Chức, Quý đoàn thể, ban ngành, cùng toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa tham dự đông đảo Thánh Lễ truyền thống đặc biệt này.

 

Thân mến trong Chúa Kitô,

 

Linh Mục Đa Minh Nguyễn Anh Tuấn                     Ông Phêrô Nguyễn Hiếu Vinh

Phó Đại Diện Liên Lạc                                              Chủ Tịch Cộng Đồng

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *