Đức Thánh Cha triệu tập Thượng hội đồng Giám mục về Amazon vào năm 2019

 (17/10/2017)- Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Đáp lại mong muốn của một số Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh, cũng như tiếng nói của nhiều vị mục tử và tín hữu ở các nơi khác trên thế giới, tôi quyết định triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho toàn vùng Amazon, sẽ được tổ chức tại Roma vào tháng Mười 2019”.

“Mục tiêu chính của Khoá họp Thượng Hội đồng này, Đức Thánh Cha giải thích, là xác định những cách thức mới để loan báo Tin Mừng cho dân Chúa ở Amazon, đặc biệt là người dân bản địa, thường bị lãng quên và không có triển vọng về một tương lai an bình, gồm cả cuộc khủng hoảng rừng Amazon, lá phổi có tầm quan trọng chủ yếu cho hành tinh của chúng ta”

Trong những vấn đề đặt ra, Đức Tổng giám mục Piñeiro García-Calderón, Tổng giám mục Ayacucho và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, nhấn mạnh đến vấn đề loan báo Tin Mừng: “thật là khó truyền giáo cho người bản xứ … Một số anh em tôi ở vùng này nói các ngôn ngữ bản địa để có thể gần gũi hơn với người dân” Trong chuyến viếng thăm Braxin hồi tháng Bảy 2013, Đức Thánh Cha đã bày tỏ mối quan tâm đối với các cư dân Amazon, khi gặp gỡ các đại diện của hai sắc tộc…

Thượng Hội đồng này sẽ là một Thượng Hội đồng “đặc biệt”. Theo quy chế, một Thượng Hội đồng có thể nhóm họp theo Hội nghị chung thường lệ hay ngoại lệ, để bàn về những vấn đề liên quan đến lợi ích của Giáo hội toàn cầu, hoặc Hội nghị đặc biệt, liên quan đến lợi ích của Giáo hội tại một hoặc nhiều miền nhất định…n

(Trích lược theo Minh Đức, hdgmVietnam.org, Zenit)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *